Zastupitelé jednali naposledy

V září naposledy usedli zastupitelé za hlasovací tlačítka ve složení, v jakém jsme je za čtyři roky poznali.

Za tu dobu, od roku 2002, se zastupitelé sešli jednatřicetkrát a schválili 711 usnesení. „Jestli to je hodně nebo málo, jestli to je dost pro rozvoj Prahy 6, to soudit neumím, nicméně vývoj ukazuje narůstající tendenci v počtu jednání,“ podotkl k práci zastupitelů při posledním jednání starosta Tomáš Chalupa. Během čtyř let se konala též čtyři mimořádná jednání, například kvůli dopravě – jednalo se o metru a rychlodráze nebo o dostavbě pražského okruhu. Od listopadu 2004 se zastupitelé scházejí v nové zasedací místnosti v budově úřadu, kterou vyměnili za najímaný sál v hotelu Praha.

Rada městské části se za stejnou dobu sešla 127krát, z toho 31krát mimořádně a pětkrát při výjezdním zasedání. Celkem přijala 3796 usnesení.

Ani personální změny se zastupitelstvu nevyhnuly. Konce volebního období se nedožil Doc. Václav Čekan (ODS), který v květnu zemřel. Na předposledním jednání rezignovali dva členové z klubu sociální demokracie a nahradili je jiní. Vloni odstoupil Marián Hošek (KDU-ČSL) poté, co se stal náměstkem ministra zdravotnictví.

„Fungovali jsme v 45členném sboru jako skupina lokálních patriotů, kteří se často, a někdy právem, velmi pohádali. Vždy tyto spory, a to jak napříč opozicí a kolací, tak uvnitř koalice i opozice, byly podle mého názoru ku prospěchu věci, nutily nás zamyslet se nad problémem a nebrat výsledek jako automatismus. Ve svém důsledku se za výsledky těchto sporů nemusíme stydět,“ loučil se starosta Chalupa, především s těmi, kteří se o mandát v nových volbách již neucházejí.

Zastupitelé, kteří již nekandidují: MUDr. Pavel Bém (ODS), Ing. Petr Fíla (KSČM), Ing. Helena Frankenbergerová (SNK ED), Ing. Petr Hořáček (ODS), Ing. Josef Kos (KSČM), Mgr. Pavel Krchov (ODS), MUDr. Jiří Kunc (SNK ED), Bc. Hana Podubecká (ODS), Mgr. Jitka Sůsová (SNK ED), PhDr. Michal Tryml (SNK ED)

Na svém posledním zasedání zastupitelé schválili:

Zprávu o plnění rozpočtu za 1. pololetí tohoto roku. Z kapitálových výdajů bylo vyčerpáno pouze 6,5 %. Je to dáno tím, že největší investiční akce – opravy dvou škol za sto milionů korun nebo financování oprav chodníků začaly krátce před prázdninami. Na podzim bude ještě zahájena výstavba domu pro seniory.

Prodej pozemků na místě bývalého autobazaru v sousedství koupaliště Petynka. Nový vlastník má v úmyslu na pozemcích vybudovat hotel, který bude výhledově propojen s koupalištěm. Podmínkou výběrového řízení byl závazek vlastníka vybudovat v místě 60 garážových stání pro potřeby městské části.

Změny velikostí a cen privatizovaných bytů podle přeměření pro prohlášení vlastníka.

Příspěvek půl milionu korun benediktínskému opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na opravy fresek a oken v bazilice sv. Markéty. Dalších 400 tisíc korun poskytli na rekonstrukci fary sv. Matěje v Dejvicích. Příspěvky mohli zastupitelé rozdělit proto, že z dvou milionového daru městské části na stavbu břevnovských varhan byla díky úspěšné veřejné sbírce polovina vrácena zpět.

Dar Domovu sv. Karla Boromejského 400 tisíc korun na snížení ztráty z provozu deseti lůžek následné péče. Zastupitelé zároveň schválili poskytnutí příspěvku 776 tisíc na nákup jedenácti polohovacích postelí, kterým domov nahradí nevyhovující staré.