Komunitní plánování v Praze 6

V současné době probíhá v městských částech Prahy příprava na komunitní plánování sociálních služeb v souvislosti s přijetím nového zákona o sociálních službách. Prvním počinem je vyvolání diskuse o dostupnosti, kvalitě a komplexnosti sociálních služeb a informování veřejnosti o těchto službách. Proto bychom Vám v tomto a dalších číslech Šestky postupně představili některé organizace, které poskytují sociální služby občanům Prahy 6. Uvítáme Vaše dotazy, připomínky a návrhy k této tématice směřované přímo na odbor sociálních věcí či na adresu místostarostky Jaroslavy Trnkové, která má na MČ Praha 6 ve své gesci oblast sociálních věcí. Mgr. Helena Chvalová, odbor sociálních věcí

Pečovatelská služba Prahy 6 se stará o více než tisíc klientů
Pečovatelská služba se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a zdravotně postiženým občanům setrvávat co možná nejdéle v jejich přirozeném prostředí a usnadnit jim život ve stáří nebo nepříznivé sociální a zdravotní situaci. Pomáhá tím zachovat vazby lidí na jejich přirozené prostředí, na rodinu, přátele a blízké.

Pečovatelská služba Prahy 6 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 6, která tuto organizaci dotuje vysokými částkami. Nepatrnou část nákladů hradí klient.

Komu je určena péče?
Občanům, kteří nejsou schopni si sami či za pomoci rodiny obstarat nutné práce v terénu nebo v domech s pečovatelskou službou.
Cílem je pomoci osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám v nepříznivé sociální situaci, klientům s různým stupněm snížení soběstačnosti a bezmocnosti

V čem může PS pomoci?
V doprovodu na lékařské vyšetření, pomoc v péči o domácnost, odvoz, praní a žehlení prádla v prádelně Pečovatelské služby, zajištění komplexní hygienické péče, služby pedikérky, jednoduché ošetřovatelské úkony, pomoc při podávání jídla a pití, vedení klienta k sebeobsluze, zajištění nákupu, pochůzky lékař, pošta, dovážka obědů.

Nejžádanější službou je rozvoz obědů. Obědy jsou dováženy do téměř tisíce domácností každý pracovní den, termoobaly klientům zapůjčuje Pečovatelská služba.

V současné době pečuje služba o 1232 klientů v jejich domácnostech. Pečovatelky navštíví denně 7 i více klientů v jejich domácnostech, kde zajišťují služby v tomto rozsahu: péče o domácnost (nákupy, práce spojené s udržováním domácnosti tj. běžný úklid, vytření podlahy, mytí koupelny a soc. zařízení, donáška uhlí, vynášení odpadu). Jednoduché ošetřovatelské úkony (celková koupel a mytí vlasů ve středisku osobní hygieny i v domácnosti, pomoc s přesunem na vozík, na lůžko, pomoc při použití WC, převlékání lůžka, doprovod, pochůzky, vyřizování úředních záležitostí, donáška oběda, jeho ohřátí a podání, příprava malého jídla, umytí nádobí)

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti občana a sociálního šetření okrskové sestry v rozsahu odpovídajícím sociálním potřebám klienta. Postup při žádání a přiznání terénní pečovatelské služby:

Vyslovení požadavku o vydání formuláře “Návrh na zavedení pečovatelské služby”. Tento návrh vydává praktický lékař (případně ošetřující lékař). K dispozici jsou i u okrskových sester. Vyplněný a lékařem potvrzený tiskopis musí být předán příslušné odpovědné pracovnici (okrskové sestře). Okrsková sestra zahájí sociální šetření v domácnosti žadatele, resp. domluví jeho termín.  Při tomto šetření je s klientem domluven rozsah služby, která mu bude poskytována, stejně jako podmínky úhrady za tyto služby. Pro posouzení této podmínky je třeba doložit platný důchod, výše nájemného a inkasa. ÚMČ Praha 6 vydá správní rozhodnutí, ve kterém se stanovuje druh a rozsah úkonů, cena za tyto úkony a datum zahájení této péče.

Kontakt:
Doba dostupnosti péče je v pracovní dny od 7 do 15 hodin.
Vedení organizace má sídlo v Břevnovské ulici č. 4, Praha 6.
Tel.: 220 513 315 nebo 220 513 521.