První podzemní garáže mají základní kámen

Prostor mezi ulicemi Wuchterlova – Kafkova je v současnosti asi nejošklivější náměstíčko v Dejvicích. Do roka by se mělo změnit v příjemnou oázu. A to doslova. Park, který na náměstí vznikne, bude dotvářet vodní kaskáda, která se stane největší vodní plochou v centru. Revitalizaci parteru, pod kterým zároveň vzniknou první podzemní parkovací plochy v Praze 6, odstartovali poklepáním na základní kámen představitelé radnice a místní obyvatelé.

 

„Zahájení stavby lze charakterizovat jediným slovem – konečně,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. Přeměnu nevzhledného náměstí před bohosloveckou fakultou připravovala radnice šest let. Kdysi na něm stávala provizorní škola, která byla zbourána v polovině 90. let. Několik let funguje jako parkoviště z betonových panelů. Auta nyní půjdou pod zem. „Parkoviště se přesune do dvoupatrových podzemních garáží se 116 parkovacími stáními. Budou sloužit k dlouhodobému pronájmu rezidentům,“ sdělil starosta Tomáš Chalupa. Radnice za celou akci, tedy stavbu garáží a úpravu povrchu, zaplatí přibližně 85 milionů korun. Cenu za pronájem parkového místa radnice zatím nechce zveřejnit. „Máme určitou představu, ale závisí to i na délce archeologického průzkumu, který musíme ze zákona zaplatit, a tedy na celkové sumě,“dodal starosta. Nicméně dodal, že městská část si může dovolit delší návratnost vynaložených peněz.

Garáže garantuje dodavatelská firma postavit za pět měsíců. Celková transformace náměstí však potrvá o něco déle. „Začínáme v říjnu přeložkami sítí a zároveň bude podle zákona probíhat i archeologický průzkum. Jámu budeme hloubit postupně,“ sdělil Ivan Bauer, ředitel dodavatelské firmy Průmstav. „Jedná se o lokalitu, kde žádný průzkum neprobíhal a pro archeology je to velmi atraktivní území,“ uvedl Michal Tryml, který se na průzkumu podílí. Případné nálezy mohou proces o něco zdržet.

Náměstí po dobu stavby nebude úplně uzavřené. „Zajistíme maximální možnou obslužnost po obvodu náměstí,“ uvedla místostarostka Jaroslava Trnková s tím, že po dokončení se částečně změní systém jednosměrek, aby výjezd aut na Svatovítskou ulici byl co nejjednodušší.

Šest let čekání

Snaha o revitalizaci náměstí od záměru k zahájení stavby prošla nejdelší možnou cestou. Celá záležitost se časem omezila na problém stavby podzemních garáží, který si pečlivě hlídala místní občanská iniciativa o. s. Wuchterlova. Sdružení se neúspěšně odvolalo ve všech stupních stavební dokumentace – proti EIA, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení. Radní se také několikrát sešli se zástupci sdružení a uspořádali diskusi s místními lidmi. Občanské sdružení se v závěru dohodlo se starostou Chalupou a své poslední odvolání, které se týkalo konečné úpravy parku, stáhlo. „Naše sdružení bylo vždycky pro úpravu náměstí, podmíněnou výstavbou podzemních garáží,“ řekl za sdružení Wuchterlova Martin Vidlák, který popírá, že by sdružení stavbu zdržovalo. „Pouze jsme se jako účastníci řízení, na což máme zákonný nárok, vyjadřovali a připomínkovali různé postupy a návrhy, neboť jsme jako občané z bezprostředního okolí chtěli mít vliv na to, jak to u nás bude vypadat.“ Podle něj vše vázlo na nedořešeném způsobu financování. „Souhlasíme s tím, že radnice stavbu garáží financuje,“ říká Vidlák.

 


Poklep na základní kámen. Starosta Tomáš Chalupa a místostarostky Jaroslava Trnková a Marie Kousalíková se zástupcem firmy Průmstav, která postaví podzemní garáže a následně náměstí upraví do podoby parku, zahájili stavbu. Předcházet jí bude archeologický průzkum.

Po náměstí se budou „procházet“ koně

Po dokončení garáží dojde k předláždění náměstí a jeho přeměně na park ve francouzském stylu. Na povrchu budou dvě aleje vzrostlých stromů a lavičky. „Je to podobné původnímu návrhu z 20. let,“ řekl při prezentaci návrhu archivář bohoslovecké fakulty.

O definitivní podobě náměstí rozhodla výtvarná soutěž, kterou uspořádala radnice. Šlo o to, jak doplnit 40 metrů dlouhou kaskádu o zajímavé výtvarné objekty. „Jako vítěze porota vyhodnotila návrh Michala Gabriela a odměnila jej cenou dvě stě tisíc korun,“ sdělil radní Jan Holický.

Gabrielův návrh představuje tři koně, které kaskádou procházejí. „Stromy a kaskáda vyvolávají pocit krajiny a koně ji proměňují v park. Koně, oproti autům, tu byli po staletí,“ uvedl autor. Porota ocenila návrh jako poetický, vytvářející klidové prostředí i moment překvapení. „Koně budou z bronzu a jsou nenáročné na údržbu,“ dodal radní Holický.

Vedoucí odboru územního rozvoje radnice Bohumil Beránek považuje soutěž za velmi úspěšnou. „Na výtvarné ztvárnění kaskád se sešlo 17 návrhů. Porota udělila dvě druhá místa a čtyři odměny za zajímavý nápad.“

Vítězný návrh se líbil i lidem, kteří se sešli při zahájení stavby. „Působí to příjemným dojmem,“ řekla paní Titlbachová z Kafkovy ulice s tím, že už se těší na výsledek. Instalování vodní kaskády naváže bezprostředně na dostavbu podzemních garáží. Pokud vše půjde hladce, na lavičky v novém parku by se mohli lidé posadit již v závěru příštího roku.