V Dejvicích bude stát moderní knihovna

Největší a nejmodernější česká knihovna bude stát na Flemingově náměstí v Dejvicích.

Projekt má stavební povolení a přípravy k výstavbě zakončil 30. srpna podpis smlouvy mezi vedením Státní technické knihovny (STK) a sdružením společností Sekyra Group, které knihovnu postaví. Nově vzniklá instituce ponese název Národní technická knihovna (NTK).

Archeologický průzkum území, kde bude budova NTK stát, započal v říjnu, po něm se již rozběhne příprava staveniště a zemní práce. „Do konce prosince 2008 by měla být nová knihovna dokončena. Na její služby se mohou budoucí uživatelé těšit již v zimním semestru roku 2009,“ sdělil ředitel Státní technické knihovny Martin Svoboda.

Státní technická knihovna spravuje v současnosti největší fond technicky zaměřené literatury v České republice, v tištěné i elektronické podobě. Vzhledem k prostorové tísni v Klementinu, v jehož východním křídle tato knihovna od 30. let minulého století sídlí, se o výstavbě nové budovy uvažovalo desítky let. Nová knihovna zastřeší nejen rozsáhlé fondy STK, ale i podstatnou část fondů knihoven ČVUT a Ústřední knihovny VŠCHT.

Budova je navržena v půdorysu zaobleného čtverce. Objekt má pět nadzemních podlaží, kde se budou nacházet jak veřejné prostory knihovny, tak i její administrativní zázemí. V parteru bude kavárna, copyshop, konferenční sál i výstavní síň a Praha 6 zde také získá nový prostor pro pobočku městské knihovny. Ve třech patrech podzemních pak bude umístěno parkoviště a sklad knih.

„V tradici staveb první republiky zůstane budova aspoň trochu monumentální,“ říká jeden z autorů návrhu Petr Lešek. Přestože budova bude mít řadu originálních technických řešení, její provoz bude podle architekta úsporný. Například topení bude zabudováno přímo v konstrukci.