Zpráva o Praze 6 mapuje čtyři roky

Rada městské části v říjnu předložila souhrnnou zprávu o Praze 6. Zpráva zevrubně mapuje činnost rady a celé radnice za uplynulé volební období v jednotlivých kapitolách o dopravě, bezpečnosti, školství atd.

Nechybí ani informace o demografických a geografických změnách v Praze 6. Například že v souladu s celorepublikovým trendem se o 6 tisíc osob snížil počet obyvatel Prahy 6 na současných 99 481, přičemž podíl muži vs. ženy v poměru 47% ku 53% zůstal zachován. Průměrný věk obyvatel se nezvýšil a činí 44 let. Po celé období čtyř let zaznamenávala Praha 6 pozitivní migrační přírůstky, tedy vyšší počet obyvatel přistěhovaných nežli odstěhovaných. Nezaměstnanost se v Praze 6 za uplynulé čtyři roky snížila ze 4,4% na 2,8%. V Praze 6 je nejvyšší procento vysokoškolsky vzdělaných lidí v kontextu celého hlavního města, celkem 28,6%.

„Zpráva není jen statistickým výčtem toho, co se slíbilo a následně splnilo či nesplnilo. Má větší ambice, které v tomto okamžiku nemusíme umět docenit. Pro současné čtenáře i pro ty budoucí by měla být trvalým otiskem času i prostoru, let 2002 – 2006 v rámci území Prahy 6, života jejích obyvatel a návštěvníků,“ řekl starosta Tomáš Chalupa v roli předkladatele zprávy.

Zprávu si lidé mohou přečíst na  internetových stránkách Prahy 6 nebo je k dispozici v knižní podobě ve všech pěti informačních kancelářích Prahy 6.