Knihovna na Hanspaulce pro všechny

Školní knihovna na Hanspaulce letos oslavila páté narozeniny. Zatímco dosud v knihovní sbírce listovali pouze školáci, od prosince je knihovna přístupná veřejnosti.

„Přibližně polovina knih zaujme i dospělé čtenáře a nejbližší knihovna je až u Vítězného náměstí, proto jsme se nabídli služby knihovny nejen našim dětem,“ říká ředitelka školy Marie Pojerová.

Čtenáři mohou vybírat ze 4300 svazků, které knihovna získala z předchozího školního fondu, z finančních i knižních darů a z výtěžku školního Vánočního jarmarku.

Dětem je otevřena odpoledne čtyři dny v týdnu od 12 do 16 hodin. „Dospělí ji mohou navštěvovat prozatím v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Buď si knihy půjčí domů, nebo si mohou knihy i časopisy číst přímo v knihovně, a je možné využít i počítač nebo kopírku,“ říká Marie Pojerová a dodává, že knihovnu mohla škola otevřít i díky grantu městské části Škola v srdci Hanspaulky.

Za dobu existence se v knihovně uskutečnilo mnoho zajímavých akcí. „Pravidelně zde připravujeme Velké říjnové společné čtení v rámci týdne knihoven, Provázkiádu a soutěže. Dvakrát tu děti nocovaly při Noci s Andersenem,“ vypočítává ředitelka. V knihovně se odehrály i besedy se zajímavými osobnostmi – Jiřím Stránským, Karlem Frantou a dalšími.

„Díky grantu máme připravený i malý předvánoční dárek,“ slibuje Pojerová. 13. prosince je otevřena (tak jako každou středu) pro veřejnost počítačová pracovna. V tento den zveme zájemce o základy práce s internetem. Vítáni jsou senioři i ti mladší, na které doma u počítače nezbývá místo,“ říká ředitelka.