Komunitní plánování v Praze 6

Se ztrátou zraku člověk zároveň přijde o většinu přátel, o práci, partnera a nakonec i o iluze. Potom se u lékaře nebo na sociálním odboru dozví o tom, že pro něho existuje možnost „začít znovu“. Tuto může nalézt v pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro zrakově postižené v Praze 6 na Dědině.

Středisko je obecně prospěšnou společností a je určeno pro zrakově postižené, tedy nevidomé a slabozraké. Je jediným pobytovým zařízením svého druhu, a proto se zde sjíždějí klienti z celé republiky. Pobyt a výuka ve středisku je určitě finančně náročnější v porovnání například s výukou v tyflocentru, ale plní významné sociální funkce. Pobyt „mezi svými,“ určitý režim dne a také odborná práce instruktorů přispívá často k tomu, že je klient rychleji a citlivěji vyveden z úvodního šoku a depresí, které mu uštědřila jeho slepota. Je také v komplexu sociálních, zdravotnických a psychologicko-poradenských služeb a nabídky rehabilitačních a rekvalifikačních programů. Má možnost porovnat je a vybrat si ten správný. Pro instruktora z toho vyplývá možnost celkového pohledu na život klienta a jeho schopnosti včetně například toho, jak využívá volný čas nebo jak udržuje pořádek na pokoji.

Hlavní náplní střediska je rehabilitace a rekvalifikace klientů. Cílem je navrátit zrakově postiženému schopnost pohybovat se ve svém prostředí, starat se sám o sebe a také zvládnout možnosti komunikace. Tím mu alespoň zčásti obnovit sebedůvěru a často i chuť do života. Druhým smyslem je přivést klienta k takové činnosti, která ho zaujme a ve které se bude moci rekvalifikovat nebo se jí jen ze záliby ve volném čase věnovat. Podle této filozofie můžeme disciplíny rehabilitace rozdělit do tří hlavních skupin. Do první bude patřit prostorová orientace a sebeobsluha. K těmto dvěma začleňme ještě výuku Braillova písma, které je stále velmi používané a ve kterém je vydáváno stále dost knih a časopisů. Druhou skupinu předmětů tvoří práce v keramické, tkalcovské a košíkářské dílně a také technika administrativy či práce na počítači. Třetí skupinu disciplin nazvěme například výběrovými, které slouží pro tříbení paměti, hmatových, intelektuálních a jiných schopností klienta. Sem patří výuka cizích jazyků, práce v dílnách, tělesná příprava a také zájmová činnost v dramatickém a hudebním kroužku.

Maximální doba pobytu ve středisku je stanovená na dvacet měsíců. Někteří klienti tento čas využijí, jiní se chtějí dříve nebo ihned rekvalifikovat. Obojí je samozřejmě možné. Na Dědině je nabízena rekvalifikace v oborech keramická, tkalcovská a košíkářská výroba, masérství a práce na PC. Středisko také poskytuje zázemí pro klienty, kteří se rozhodnou studovat vysokou či střední školu. Zrakově postižení nejčastěji studují pedagogiku a konzervatoř, ale také sociálně právní a ekonomické obory. Většina lidí odchází s vědomím toho, že se umí postavit do života i se svým postižením.