Pohlídejte si výměnu občanek

Od ledna přestávají platit staré občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. 12. 1996. Pokud se nechcete prokazovat neplatným průkazem, je nutné zažádat o jeho výměnu.

Žádost se podává na odboru evidence obyvatel ÚMČ Praha 6, V. P. Čkalova 18, (úřední doba: pondělí a středa 8–18 hod., úterý a čtvrtek 8–12 hod.). Za výměnu průkazu za nový se strojově čitelnými údaji se nic neplatí, k žádosti je nutné přiložit fotografii a starou občanku.

Během příštího roku si lidé mohou měnit průkazy vydané do 31. 12. 1998, jejich platnost skončí v prosinci 2007. Žádost o výměnu je třeba předložit do konce listopadu.

Občané narození před 1. lednem 1936 si dosavadní občanské průkazynemění, pokud v nich není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem (tzn. je uvedeno „BEZ OMEZENÍ“) a nedošlo ke změně údajů zapsaných v občanském průkazu.

Informuje: Jana Janoutová, vedoucí odboru EOOD, tel. 220 189 809