Příspěvek na péči nahradí „bezmocnost“ k důchodu

Nový zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), který začne platit od ledna příštího roku, přináší změny při vyplácení důchodu osobám, které pobírají zvýšení pro bezmocnost. Součástí nového zákona je příspěvek na péči, který zcela nahradí dosud vyplácené zvýšení důchodu pro bezmocnost (dále jen bezmocnost). Bezmocnost náleží naposledy při splátce důchodu splatné v prosinci tohoto roku.

Doposud byla bezmocnost podle rozsahu zdravotního postižení rozdělena do tří stupňů. Příspěvek na péči nově rozlišuje čtyři stupně: podle rozsahu závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, za účelem zajištění potřebné pomoci. Od ledna 2007 se osoby částečně bezmocné považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I, osoby převážně bezmocné se považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, osoby úplně bezmocné se považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III. Do stupně IV budou nově zařazeny osoby úplně závislé na cizí pomoci.

Lidé, kteří pobírají v současné době k důchodu bezmocnost, nebudou muset o příspěvek na péči v lednu r. 2007 žádat. Příspěvek jim bude přiznán na základě údajů poskytnutých plátci důchodů. Pokud se občan domnívá, že mu náleží jiný stupeň závislosti nebo má nárok na stupeň nejvyšší, může si podat žádost o zvýšení příspěvku na péči na předepsaném tiskopisu. Tento tiskopis bude k dispozici na odboru sociálních věcí úřadu Prahy 6 od ledna. Stupeň závislosti bude posuzovat lékař lékařské posudkové služby Úřadu práce hl. města Prahy.

Výše příspěvku za kalendářní měsíc činí u osoby mladší 18 let 3 tisíce korun, jde-li o stupeň I, 5 000 korun u stupně II, 9 000 korun, jde-li o stupeň III a 11 000 korun u stupně IV.

U osoby starší 18 let činí měsíční výše příspěvku 2 000 Kč pro stupeň I, 4 000 korun pro stupeň II, 8 000 korun pro stupeň III a 11 000 korun pro stupeň IV.

Příspěvek na péči je určen na zajištění potřebné pomoci, tedy k nákupu sociálních služeb. Rozsah služeb a maximální úhrada za tyto služby bude stanovena prováděcí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních služeb. Občan se může svobodně rozhodnout, zda si zajistí tuto pomoc prostřednictvím blízké osoby nebo se rozhodne využít služeb poskytovatelů sociálních služeb.