Rozhovor se „staronovým“ starostou T. Chalupou

Starostou Prahy 6 byl zvolen Tomáš Chalupa (ODS). Na radnici Prahy 6 je od roku 1998. Do křesla starosty se posadil poprvé v roce 2002. Stal se tak prvním starostou po roce 1989, který dokázal obhájit své křeslo.

Co chcete v příštích čtyřech letech udělat pro obyvatele městské části?
Chceme změny v sociální police, protože obyvatelstvo Prahy 6 stárne a mění se jeho sociální struktura. V mých očích není sociální politika založena na bezhlavém rozdávání peněz, ale je to pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Ne těm, kteří žijí na úkor společnosti. Ovšem agenda, kterou máme v sociální oblasti, bude vždy založena na principu maximální úcty zejména vůči těm, kteří pomoc potřebují, protože si zkrátka sami pomoci nemohou a nemůže jim pomoci ani jejich rodina, ať už děti či rodiče. Teprve potom musí přijít na řadu obec, ne jako první v pořadí, jak se to často stává.

Bude mít Praha 6 někdy lepší „známku“ za dopravu, nežli ty tak často z rozhlasových dopravních relací slýchané čtyřky a pětky?
Všichni vědí, že fungující doprava, resp. dnes nefungující, se pro Prahu 6 stává životně důležitou oblastí. Z různých důvodů se právě nyní, v jednom okamžiku, u nás projevují vlivy nedokončených či ještě nezapočatých dopravních staveb, které nejsou životně důležité jen pro Prahu 6, ale jsou klíčové pro celé hlavní město. Proto je naším cílem dokončit oba dva okruhy – nejdříve spustit vnější přes Suchdol, poté vnitřní přes Malovanku a Pelc - Tyrolku. Rádi bychom ulehčili i Vítěznému náměstí a Evropské ulici. Chceme zlepšit podmínky parkování a zvýšit počet míst pro rezidenty.

Slovy lidového rčení – budete si i nadále zametat před vlastním prahem?
Prioritou zůstane péče o životní prostředí a udržování čistoty. V tomto jsem mimořádně ošklivý pedant, který trvá na tom, že Praha 6 se musí uklízet.

Jeden populární český film tvrdí, že škola je základ života. Bude i základem Prahy 6?
V to doufám. Musíme dokončit systém oprav škol. Zbývají čtyři základní školy, které by měly projít generální rekonstrukcí. V tu chvíli budeme mít splněno to, co jsme si před čtyřmi lety slibovali a s panem kolegou Vihanem (místostarosta Prahy 6 v období 1998 – 2002, pozn. red.) o tom spíš snili. Ke školním rekonstrukcí počítám také rekonstrukce budov mateřských škol. To však nelze stihnout v tomto volebním období, investiční náročnost totiž přesahuje 400 milionů korun. Hlavně se to však nedá zvládnout kvůli dětem, které musejí někam chodit a my nemůžeme na dva roky zavřít 28 mateřských škol.

Jak bude pokračovat privatizace obecních bytů?
Rozhodně chceme dokončit prodeje. Privatizaci jsme zahájili v roce 2003 a nyní se konečně nacházíme v poslední fázi. Zbývá prodat méně než čtvrtinu bytů. Ve vlastnictví městské části pak zůstane 2500 až 2700 bytů a toto číslo považuji za plus mínus konečné.

O kolik chcete zvýšit regulované nájemné v obecních bytech? Jak pomůžete lidem, kteří se pak dostanou do sociální nouze?
Nájemné budeme zvyšovat na maximální možnou míru, která nám bude zákonem umožněna. Lidem, kteří na to nebudou mít, radnice vypomůže systémem pozitivních sociálních grantů. Budou udělovány například z důvodu zdravotní indispozice či věku, ale ne proto, že by člověk nepracoval.

Dokážete zajistit dostatek parkovacích míst?
Víme, že v centrální části Dejvic a Bubenče dnes chybí 800 až 900 parkovacích míst pro rezidenty. V Břevnově 300 až 350 míst a v oblasti Dědiny tři čtyři stovky. Nevěřím, že systém regulace parkování na povrchu to změní. Váhali jsme nad konkrétními místy pro parkoviště. Naše návrhy se ale vždycky setkaly s odporem veřejnosti. Proto nebudeme dělat to, že bychom stavěli parkoviště na místech, kde s tím nesouhlasí jasná většina rezidentů. Budeme naplňovat potřeby a zájmy občanů, ne aktivistů a ekoteroristů z domova či z druhé strany řeky. První vlaštovkou je, že jsme před asi měsícem zahájili výstavbu podzemních garáží v úseku Kafkova – Wuchterlova. Pokud se nestane nic výjimečného, na konci léta příštího roku mohou být první parkovací místa hotova.


Jak hodláte zlepšit spolupráci s policií, aby se zde občané cítili více bezpeční?
Prahu 6 netrápí závažná kriminalita. Máme-li tu tři vraždy za rok, jde o mimořádnou událost. Ale máme tu třeba problémy s vykrádáním automobilů. Za problém považuji malý počet strážníků a policistů. Jsme stejně velcí jako Ústí nad Labem nebo České Budějovice a máme jich nepoměrně méně. Rád bych proto zvýšil počet pochůzkářů a pokryl jejich směny na celodenní provoz. Mám připraveny dva projekty. Jaké ale budou, to se nechte překvapit.

Praha 6 o sobě pyšně prohlašuje, že je „kulturní“. Bude to platit i nadále?
Rozhodně bude naším zájmem podporovat kulturní instituce na území městské části, a je jich celá řada. Co ale mezi ně budeme muset vnést, je řád a jasná pravidla. Stav, kdy je jeden hýčkán a druhý musí platit, není dobrý. Jestliže tu máme čtyři divadla, pak musí být stejný příspěvek nebo stejný nájem pro každé jedno z nich.

Říká se, že se ve slušné společnosti o penězích nemluví. To ale neplatí o veřejných rozpočtech. Má Praha 6 zdravé finance?
 Rozpočet bude projednávat nové zastupitelstvo v polovině prosince. Mým zájmem je, aby po celé čtyři roky zůstala situace taková, jako v uplynulých osmi letech, kdy jsem zodpovídal za správu obecních financí, tzn. aby Praha 6 hospodařila bez dluhů. Musíme se také ještě podívat na strukturu mandatorních výdajů, tedy na aktivity subjektů a organizací, které spravujeme, zakládáme a řídíme, a u kterých míra soběstačnosti je někdy nižší nežli 20 procent a 80 procent je dotace na ztrátu. Takovýto podnik by na trhu nepřežil ani 20 minut. Tedy i toto je otázka, kterou se budeme zabývat.

Co považujete za největší nesplněný slib z minulého volebního období?
Nepovedlo se rozšířit nabídku obchodních služeb pro rezidenty Prahy 6. Udělalo se hodně práce, která vidět není, třeba dokumentace a projekty, ale samotné nákupní centrum bylo otevřeno až pár dní po volbách.