Složení Rady Městské části Praha 6

pro období 2006 – 2010


 1. zástupce starosty: Prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. (ODS)  • zastupuje starostu v případě jeho nepřítomnosti
• zodpovídá za hospodářskou politiku, přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření
• zodpovídá za finanční a investiční politiku, zodpovídá za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích
69 let. Vysokoškolský profesor. Přednáší na vysokých školách, je členem dvou vědeckých rad (VŠE a Tech. Univerzita Liberec), uplynulé období byl předsedou finančního výboru zastupitelstva.


 zástupce starosty: Václav Širl (ODS)
• zodpovídá za evidenci a inventarizaci majetku
• zodpovídá za pojištění majetku a jeho právní zajištění
• zodpovídá za výkon a kontrolu výkonu práv Městské části ze smluv
• zodpovídá za správu pohledávek
62 let. Nový člen zastupitelstva. Dvanáct let byl hlavním účetním u japonské firmy Toyota Motor Czech, předtím pracoval v různých účetních funkcích.


radní: Ing. Jan Holický (ODS)
• zodpovídá za oblast školství
• zodpovídá za oblast sociálních věcí
• zodpovídá za oblast sociálně bytovou
• zodpovídá za oblast zdravotnictví
• zodpovídá za oblast sportu a volného času
29 let. Od roku 1998 v zastupitelstvu Prahy 6, od roku 2002 radním, působil ve finančním výboru, v dopravní a v majetkové komisi. Byl členem školské komise, řešil problematiku zapojení osob do veřejně prospěšných prací.


radní: Bc. Jan Záruba (ODS)
• zodpovídá za oblast péče o životní prostředí a vzhledu Městské části, za oblast úklidu a odpadového hospodářství, vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a Programu Stop Graffiti, agendy obecně prospěšných prací
• koordinátor Chodníkového programu
26 let. Vystudoval vysokou školu v Ostravě, obor ekonomie. V zastupitelstvu podruhé, na starosti měl dopravní komisi a byl členem bezpečnostní komise.


radní: Bc. Ingrid Kejkrtová (SNK ED)
• zodpovídá za grantovou politiku MČ
• koordinuje aktivity Městské části a jí řízených subjektů v grantovém řízení cizích subjektů, zodpovídá za čerpání prostředků z fondů EU a přípravu projektů
• zodpovídá za oblast kultury
41 let. Produkční Českého rozhlasu, zvolena jako nezávislá na kandidátce SNK-ED, v zastupitelstvu druhé období. Od roku 1999 působila 5 let jako tisková mluvčí radnice.

Další členové rady neuvolnění pro výkon funkce:

MUDr. Věroslav Gebouský (ODS) – 51 let. Lékař od roku 1994 zastupitelem městské části Praha 6, působil ve zdravotní komisi. Neuvolněným členem rady je podruhé.

MUDr. Lukáš Pollert (ODS) – 36 let. Lékař Vojenské nemocnice na akutním příjmu a na záchrance. Věnoval se protidrogové prevenci, programu Zdravá šestka, byl členem majetkové komise. Neuvolněným členem rady je podruhé.

MUDr. Ivan Juliš, CSc. (ODS) – 61 let. Povoláním lékař, zastupitelem je podruhé.

Zastupitelé uvolnění pro výkon funkce:

Ing. Jaroslava Trnková, CSc. (ČSSD) – koordinátor strategického rozvoje. 69 let, povoláním vodohospodář. V minulém období ve funkci zástupkyně starosty.
Ing. René Pekárek, CSc. (ČSSD) – předseda kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 6. 65 let , elektoroinženýr. Tu funkci zastával již v minulém volebním období.