Zeptali jsme se zástupců opozičních stran

Čeho chcete dosáhnout v následujících čtyřech letech, jaké jsou vaše priority?

René Pekárek, předseda klubu ČSSD:
V povolebních jednáních došlo k porovnání volebního programu naší strany s programem ODS a společně jsme došli k závěru, že u bodů, v nichž panuje shoda, budeme spolupracovat na jejich plnění. Jedná se o problematiku strategického rozvoje městské části, to je těch otázek, které svým rozsahem překračují dobu jednoho volebního období. Je to prodloužení metra, vymístění příměstských a meziměstských autobusů a podobně. Budeme věnovat mimořádnou pozornost problémovým okruhům, jako jsou otázky bezpečnosti, sociálního a zvláště seniorského bydlení a další. Jako největší opoziční strana jsme získali funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, a budeme mj. důsledně kontrolovat plnění jednotlivých usnesení zastupitelstva, dodržování právních předpisů, hospodaření i vyřizování podnětů občanů.

Petr Hrdina, předseda klubu SZ:
Obecně se dá říci, že jednou z priorit Prahy 6 bude řešení narůstajících dopravních problémů. Prahu 6, ale i celou Prahu, čekají velké dopravní změny a Strana zelených se bude snažit co nejvíce ovlivňovat rozhodování o přijímaných dopravních řešeních tak, aby výsledkem byla funkční a moderní doprava, která bude citlivá k životu občanů a kvalitě životního prostředí. Jednou z našich priorit je též spolupráce s místními občanskými sdruženími a obecně veřejností tak, abychom občanům pomáhali hájit kvalitu jejich života.

Dagmar Gušlbauerová, předsedkyně klubu KSČM:
Klub KSČM v považuje za priority rychlou a levnou hromadnou dopravu šetřící čas a životní prostředí. To je dostavba metra A, výstavba městského a silničního okruhu, který bude respektovat zájmy občanů a životního prostředí dotčených lokalit. Urychlené řešení Ústřední čističky odpadních vod. Bydlení pro všechny občany za dostupné a přijatelné ceny. Jsme proti jednostrannému zvyšování nájmů v obecních bytech a chceme, aby o cenách nájemného rozhodovalo zastupitelstvo, a ne pouze rada. Bezpečnost občanů, zachování sítě základních a mateřských škol a výstavba domu s pečovatelskou službou a domova důchodců jsou také naše priority.