O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prahu 6 hlídá téměř 50 kamer. Vnímáte to jako přínosné pro větší bezpečnost? Jste spokojený s rozmístěním kamer na území Prahy 6? Naše městská část ročně investuje 3 miliony korun do městského kamerového systému. Jiné městské části neplatí nic a vše hradí magistrát. Proč my doplácíme? Má komise kontrolu nad tím, aby prostřednictvím kamer nemohlo být narušeno soukromí lidí?

Prahu 6 hlídá téměř 50 kamer. Vnímáte to jako přínosné pro větší bezpečnost?

Bohužel příliš ne. Z údajů, které máme k dispozici, nevyplývá, že by se díky kamerám snížila kriminalita. Fakticky je to tak, že ve dvou kamerami nejvíce obsazených lokalitách v Břevnově a v Dejvicích za poslední dobu pouliční kriminalita narostla. Jediné místo, kde lze s jistotou říci, že to bylo přínosem, je parkoviště v ulici Parléřova, kde se hodně vykrádala auta. Jsem rád za každý případ, který se povede díky kamerám vyřešit, ale systém nedokáže vytlačit kriminalitu z města. Zatím není jasně prokazatelná přímá úměra mezi investicí do kamerového systému a snížením kriminality.

Jste spokojený s rozmístěním kamer na území Prahy 6?

Bezpečnostní komise přinutila policii, aby poskytovala údaje o pouliční kriminalitě. Do mapy zakreslujeme frekvenci trestných činů v jednotlivých ulicích. Kamery jsou umístěny tam, kde nejvíce dochází ke krádežím, vykrádání aut a kapsářství. Bohužel víme ale jen to, že se například na Bělohorské stal určitý počet činů, ale nevíme kde přesně, zda u kláštera nebo u Pyramidy. Proto na naši žádost bude policie poskytovat komplexní sdělení o tom, kdy a co která kamera zachytila. I přesto jsou podle mne podklady nedostatečné a nekonkrétní.

Naše městská část ročně investuje 3 miliony korun do městského kamerového systému. Jiné městské části neplatí nic a vše hradí magistrát. Proč my doplácíme?

Tím, že Praha 6 přispívá na kamery, si kupuje zvýšený luxus ovlivnit to, kde kamery budou umístěné. Konkrétní stanoviště určují detektivové, ale po dohodě s městskou částí. Tak, aby to bylo co nejefektivnější. Díky příspěvku má také Praha 6 víc kamer, než jiné městské části. Na druhou stranu je možné spekulovat o tom, kolik by se za ty peníze mohlo zaplatit policistů.

Má komise kontrolu nad tím, aby prostřednictvím kamer nemohlo být narušeno soukromí lidí?

Žádnou takovou záruku bezpečnostní komise nemá. Ředitel policie nás ujistil, že pro kamerové pracoviště platí zvláštní režim a smí tam pouze povolaní. Záznamy z kamer se nahrávají a dá se zkontrolovat, kam byla kamera namířena. Navíc magistrát nyní připravuje softwarové opatření, které bude automaticky blokovat pohyb kamer směrem k oknům.