Pozvánka do knihovny

Možná ne všichni víte, že Praha 6 má čtyři veřejné knihovny, které jsou pobočkami Městské knihovny v Praze. Jsou to 2 automatizované knihovny ­ v Břevnově (Bělohorská 56) a na Petřinách (Mahulenina 31) a 2 neautomatizované ­ v Bubenči (Čs. Armády 29) a na Dědině (Vlastina 13).

Knihovna na Petřinách byla automatizovaná nedávno, po dvouměsíčním uzavření se pro své čtenáře znovu otevřela v listopadu. Pokud jste ještě knihovnu nenavštívili, můžete to učinit v úterý 9 ­ 19 hod., ve středu a čtvrtek 12 ­ 19 hod., v pátek 9 ­ 15 hod. Kromě klasických knihovnických služeb, tj. půjčování knih a časopisů, můžou čtenáři bezplatně využívat i 2 počítače napojené na internet. Každý čtenář má nárok na l hodinu týdně.

Další novou službou, kterou přinesla automatizace knihovny, je možnost využívat elektronický katalog a vyhledat si literaturu v rámci celé sítě MKP. Čtenářský průkaz vydaný v automatizované knihovně MKP platí ve všech jejích automatizovaných pobočkách. Čtenáři z Petřin budou asi nejvíce navštěvovat blízkou knihovnu v Břevnově, která funguje jako automatizovaná už šest let.

Tato větší knihovna má otevřeno v úterý až pátek od 9 do 19 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod.

V knihovně je čítárna novin a časopisů (asi 70 titulů) a také studovna s pěti počítači napojenými na internet, dvěma poslechovými místy (CD a MC) a s prezenčním fondem naučné literatury, určeným ke studiu v knihovně. Ve studovně je též kopírka. Další čtenářská místa jsou v samostatné místnosti pro děti, kde je umístěna dětská beletrie. Děti si zde někdy také hrají hry vypůjčené v knihovně. Břevnovská knihovna jako jediná na Praze 6 půjčuje též hudební CD (spolu s MC jich má kolem 2 tisíc).

Dejvická knihovna se, navzdory omezeným prostorům, může pochlubit obrovským počtem čtenářů (skoro 5 tisíc!) i bohatým knihovním fondem. Knihovna má zvlášť oddělení pro dospělé a pro děti. Oddělení pro dospělé je otevřeno takto: pondělí 12 ­ 19 hod, úterý, středa, čtvrtek 9 ­ 18 hod., pátek 9 ­ 15 hod. Oddělení pro děti má otevřeno pondělí, středa, čtvrtek od 12 do 18 hod., úterý a pátek od 9 do 15 hod.

Nejmenší knihovnou v Praze 6 je knihovna na Dědině. Knihovna má své stálé, věrné čtenáře, kteří ji navštěvují každý týden. Otvírací doba je pondělí, středa a čtvrtek od 12 do 18 hod., v úterý a pátek od 9 do 15 hod.

Do všech knihoven MKP se každý týden nakupují nové knihy, časopisy, příp. CD, MC. Každý si určitě najde "svou" knihu, "své" téma, něco, co ho zajímá  Pro školní třídy se po předběžné domluvě dají uspořádat knihovnicko-informační lekce i literární besedy.

PhDr. Daniela Popelková

Dejvická knihovna má k dispozici pouze omezené prostory, přesto ji navštěvuje téměř pět tisíc čtenářů. Ti využívají nejen bohatý knižní fond, ale také čítárnu novin a časopisů. Dejvická knihovna má zvlášť i oddělení pro dětské čtenáře.