Prvňáčci byli u zápisů do škol

První a druhý únorový den se vydali k zápisům rodiče s budoucími prvňáčky. Na řadě škol čekalo děti příjemné uvítání. Na Hanspaulce je, aby se nebály, čekal Ferda Mravenec, na Červeném Vrchu byli jako v pohádkovém hradu.

V době uzávěrky ještě nebyly známé počty dětí zapsaných na jednotlivé školy. Podle slov ředitelů však letos nedojde k výraznému poklesu počtu prvňáků. "Máme přibližně stejně dětí jako vloni," řekl J. Kitzberger ze ZŠ nám. Interbrigády. Ředitelé zároveň oceňují, že rodiče si školu pečlivě vybírají a rozhodují se podle nabízených programů a vlastních preferencí. "Do naší školy se přihlásilo dvacet dětí z jiné spádové oblasti," uvedla například ředitelka ZŠ Hanspaulka M. Pojerová. Pouze spádová škola má ovšem povinnost dítě do školy přijmout. Podle ředitelů škol se i letos potvrdil trend, že rodiče dětí, kterým bude šest let letos v červenci a později, žádají o roční odklad školní docházky. Zvláště, pokud jsou tyto děti slabší a fyzicky méně vyspělé, volí rodiče tuto cestu.

 

Na ZŠ E. Destinnové mohly děti u zápisu předvést, zda již umí číst nebo počítat.