V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Obchody ve Skleněném paláci na náměstí Svobody č. 1 zejí prázdnotou už od podzimu. Rekonstrukce spodního parteru domu ohlášená na loňský rok stále nezačala. Nyní to vypadá, že se věci daly konečně do pohybu. Od dubna se svatební obřady přesouvají do Pelléovy vily. Ve "Skleňáku" vznikne nová obřadní síň.

Pouštět se do rekonstrukce chráněné kulturní památky, označované za funkcionalistický skvost, je značně náročné. Také proto, že dům je uvnitř velmi zanedbaný a poškozený necitlivými zásahy z minulosti. Na veškeré akce dohlíží Památkový ústav. "Dům je nositelem vysoké estetické hodnoty pozdní funkcionalistické architektury, proto je třeba citlivý přístup," říká Jan Straňák z Památkového ústavu.

Přesto radnice přistoupila k zásadní změně v pojetí vnitřní části přízemí domu. Na levé straně, kde je dnes obřadní síň, vznikne kavárna ve funkcionalistickém stylu. V této části také zůstanou dva obchody. "Máme uzavřené výběrové řízení. Vybrali jsme nabídky, které se vztahují ke svatbám. V obchodech bude květinářství a vinotéka," říká místostarostka Marie Kousalíková. Kavárna bude v části prostoru dnešní obřadní síně. Vejde se do ní až 60 hostů. "Sezení je navrženo jako boxy mezi sloupy ve výkladcích nebo jako volné stoly," říká architekt Petr Bouřil z atelieru ABM architekti, jeden z autorů rekonstrukce. Celému prostoru bude dominovat zaoblená linie baru.

Do pravé části spodního parteru se obchody již nevrátí. Za výklady, jejichž vnější vzhled zůstane zachován, bude nová obřadní síň. "Nyní je vypsáno v pořadí již druhé výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce," říká Marie Kousalíková a vysvětluje, že radnice na podzim jedno výběrové řízení vypsala. "Přihlásily se pouze dvě firmy. Jedna z nich nesplnila podmínky dané zákonem o výběrových řízeních, a proto musela být vyřazena. Do výběrového řízení tedy postoupila jediná firma a nebylo z čeho vybírat. Navíc, obě přihlášené firmy svou cenovou nabídkou velmi překročili naše odborné odhady. Museli jsme vyhlásit nové řízení a celý proces se nepříjemně zdržel." Zhotovitel rekonstrukce by měl být znám do konce února a na jaře by měla akce začít. "Papírnictví ze Skleňáku se přemístilo do Eliášovy ulice. Majitelé hodinářství na nabídku nových prostor nereagovali, firma je prý v likvidaci," dodává Kousalíková.

 

%%OPENFOTO("/image/200602_12.jpg",1,0,0,0,1)%%

 

%%OPENFOTO("/image/200602_10.jpg",1,0,0,0,1)%%

 

Skleňák je reprezentativní

Stará obřadní síň, která byla do Skleňáku umístěna v 50. letech, byla krajně nevyhovující. Nová bude v klidnější, v severní části náměstí. "Radnice nemá jiné vlastní prostory, kde by mohla oddávat, proto jsme volili cestu rekonstrukce," říká Kousalíková. Síň bude prostornější a její interiér podobně jako u kavárny poukazuje na funkcionalismus. "Bude bezbariérová, s klimatizací, přístupná ze vstupní haly a v létě je možný výstup přímo do náměstí," říká architekt Bouřil. Památkový ústav k přesunu obřadní síně nemá námitky. "V parterech domů bylo vždy to, co bylo potřeba," říká Jan Straňák a dodává: "Podstatné je, že tvarosloví původních výkladců zůstanou zachována." Skleněný palác označuje za ojedinělý příklad luxusního nájemního bydlení své doby.

Slavný architekt Richard F. Podzemný, který je autorem domu, ještě za svého života s umístěním obřadní síně do Skleňáku souhlasil. Dcera uznávaného architekta Radana Hamsíková k tomu dnes říká: "Je hlavně důležité, aby zůstala zachována koncepce domu jako celek, vnější sled oken a dveří." S umístěním oddávací místnosti nesouhlasí nájemníci tohoto obecního domu, kteří by rádi, aby radnice zachovala původní komerční využití přízemí. "Nemáme jinou možnost, tyto prostory jsou důstojné a provoz bude klidnější než v obchodech. Myslím, že i nájemníci nakonec budou spokojení," podotkla Kousalíková. V přízemí domu radnice plánuje umístit ještě samostatnou informační kancelář, která bude jakousi výstavní síní funkcionalistické architektury v Praze 6.

V souvislosti s rekonstrukcí spodního parteru domu dojde i k opravě vstupní haly a přízemních chodeb. Zde jde spíše o restaurování než o prostou řemeslnou repasi či zhotovení kopií. "Je třeba respektovat každý autentický architektonický detail. Při stavebních pracích budou ochráněny všechny dochované umělecké a stavební prvky a detaily. Poškozené dlažby a obklady se doplní," vysvětluje Bouřil. Restaurování se týká i uměleckých děl v hale. Za vstupními dveřmi se nachází skulptura ženy a dítěte, jejímž autorem je Bedřich Stefan. Na stěnách jsou plastiky ženských figur od Jana Laudy. Na restaurování originální vitráže ve dveřích od Jana Baucha z roku 1937 by se mělo podílet Uměleckoprůmyslové muzeum.

Svatby do vily

Během oprav Skleněného paláce se od 1. dubna stane oddávacím místem vila generála Pellé. Zde se doposud svatby konaly také, ale za poplatek, stejně jako na dalších místech Prahy 6. Bez poplatku se svatby konají pouze v místě, které městská část určuje jako obřadní. "Snoubenci, kteří již mají svatbu plánovanou ve Skleněném paláci, mají možnost se rozhodnout, zda místo ještě změní," uvedla Olga Králová, vedoucí odboru vnitřních věcí. Oficiální oddávací doba zůstává stejná, ve čtvrtek a v pátek a první sobotu v měsíci. "Svatby se budou odehrávat buď uvnitř vily, nebo v přilehlé zahradě," řekla ředitelka galerie Jiřího Andrleho, která v této vile sídlí. Ředitelka Jana Titlbachová se domnívá, že vila generála Pellé i prostředí galerie je pro uzavření sňatku pěkné i důstojné místo. Kromě oficiálních míst si mohou snoubenci vybírat za úřední poplatek tisíc korun i jiná místa. "Musí být důstojné, veřejně přístupné a schválené matrikou," vysvětluje Králová. Oblíbeným prostorem se stává v poslední době Písecká brána, v létě pak svatby pod širým nebem.

%%OPENFOTO("/image/200602_03.jpg",1,0,0,0,1)%%

Městská část zahájí na jaře připravovanou rekonstrukci Skleněného paláce. Než zde vznikne nová obřadní síň, oddávat se bude v Pelléově vile.

%%OPENFOTO("/image/200602_11.jpg",1,0,0,0,1)%%

Kavárna ve funkcionalistickém stylu.
Repro: Ateliér ABM architekti