Výročí v klášteře

14. ledna uplynulo přesně 1013 let od posvěcení nejstaršího mužského kláštera v českých zemích ­ břevnovského kláštera benediktinů (14. 1. 993).

Při této příležitosti se uskutečnila děkovná bohoslužba v bazilice sv. Markéty. Jejím hlavním celebrantem byl opat Clemens Lashofer z rakouského Göttweigu. Opat Lashofer má ke klášteru blízký vztah, neboť ihned po listopadu 1989 pomáhal obnovovat život benediktinů v českých zemích. Při slavnosti zpíval známý chlapecký sbor Boni Pueri. Kázání se ujal evangelický farář Miloš Rejchrt. Ten ve svém projevu připomenul, že v době zakládání břevnovského kláštera, na konci 10. století, byli křesťané u nás ještě nerozdělení, žili v jediné církvi. Podle převora Prokopa Siostrzonka chce být i v současné době břevnovský klášter místem spojování lidí různých vyznání a životních názorů, prostě místem hledání toho, co lidi spojuje.