Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Živnostenský odbor Úřadu městské části provedl v loňském roce na území Prahy 6 celkem 781 kontrol. Uložil celkem 251 blokových pokut právnickým i fyzickým osobám v celkové výši 243 tisíc korun.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností uložených živnostenským zákonem, na dodržování zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebních daních. Kontrolovalo se především dodržování § 31 živnostenského zákona (bazary, zastavárny, autovrakoviště) a povinnosti vyplývající z tržního řádu. V Praze 6 jsou tržiště na Vítězném náměstí, Hradčanské a Dejvické ulici.

Kontroly zahrnuly také dodržování zákona o cestovním ruchu, zejména pokud se jedná o povinné pojištění cestovních kanceláří a podnikání zahraničních fyzických osob a právnických osob, kde je statutárním orgánem cizinec. Živnostenský odbor nemusel zahájit žádné správní řízení, ani pozastavit nebo zrušit provozování živnosti či živnostenského oprávnění. Nebylo ani nutné předat oznámení orgánům činným v trestním řízení. Stížností řešil živnostenský odbor celkem 32, z toho 22 oprávněných. Podnětů od občanů na živnostenský odbor přišlo 198 a z toho 163 jich bylo využito v činnosti odboru.

Především jako službu pro podnikatele a živnostníky rozšířila radnice úřední hodiny na živnostenském odboru. "K dosavadním úředním dnům, které jsou v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin už rok mohou občané řešit své záležitosti spojené s podnikáním a živností i ve čtvrtek dopoledne od 8 do 12 hodin," sdělila tajemnice úřadu L. Pokorná. Další službou je možnost platit na živnostenském odboru veškeré správní poplatky bezhotovostně pomocí platební karty.