Břevnovská radiála pouze v tunelu

Břevnovská radiála by podle požadavků městské části měla být plně vedena v tunelu, a to v obou směrech. Vyplývá to z vyjádření, které schválili v únoru radní Prahy 6. Ti se společně s odbornými komisemi vyjadřovali k záměru stavby z hlediska jejích vlivů na životní prostředí.

Další požadavek, který rada připojila k tunelové variantě, je maximálně oddálit portál tunelu od břevnovského kláštera. „Požadujeme, aby portál tunelu byl až na Vypichu a s propojením na budoucí mimoúrovňovou křižovatku,“ vysvětluje místostarostka Jaroslava Trnková (ČSSD). Rada městské části zásadně odmítá jakékoliv povrchové řešení, stejně jako variantu, kdy by radiála měla být řešena tunelem se štěrbinou. „Takové řešení nevyhovuje hlukovým normám, jediná možná varianta je obousměrný tunel,“ dodává místostarostka. Výdechy silničního tunelu jsou plánované mimo zástavbu poblíž trafostanice před Vypichem. Stanovisko radních vychází ze stanoviska odborných komisí a ze souhlasu napříč politickými stranami. „Komise územního rozvoje souhlasila s tím, aby radiála vedla tunelem a aby se postup stavby obrátil tak, že se začne stavět u výjezdu ze Strahovského tunelu. Hledání jiné trasy pro břevnovskou radiálu již není v tuto chvíli aktuální,“ sdělil člen komise Alexandr Holub (ED).

Městská rada ve svém vyjádření požaduje, aby stavba radiály začala v úseku Malovanka – Vypich, nikoliv ze strany od Pražského okruhu, jak projekt magistrátu původně předpokládal. Tím by se mnohem dříve podařilo zajistit napojení na Městský okruh. Břevnovská radiála má ve své konečné podobě oba tyto okruhy propojit.

Radní navíc považují za nezbytné, aby v úseku od Vypichu směrem k Pražskému okruhu vznikl podél radiály zemní ochranný hlukový val porostlý stromy, který by dokázal ochránit obyvatele Bílé Hory před hlukem, a to zejména v ulicích Bolívarova a Na Břevnovské pláni. „Naše požadavky zasíláme ministerstvu životního prostředí a musí je schválit zastupitelé hlavního města, které je investorem stavby. Myslím, že máme velké šance, že je přijmou,“ domnívá se místostarostka Trnková. Rada městské části navíc doporučuje, aby investor upřednostnil variantu, ve které se radiála napojuje na křižovatku ve Slánské ulici. S tím naopak nesouhlasí městská část Praha 17, na jejímž území by křižovatka měla vzniknout.