Projekt Rozvoj lidských zdrojů - osvěta a poradenství

se zaměřením na oblast hl. města Prahy.

Poskytujeme:

Pro koho: lidem, kteří mají trvalý pobyt či se dlouhodobě zdržují nebo pracují v Praze a jsou znevýhodněni na trhu práce: propuštění vězni, lidé bez domova, osoby předčasně opouštějící školu, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé ohrožení diskriminací na základě příslušnosti k etnické menšině, na bázi pohlaví, sociálního postavení, zdravotního hendikepu, atd.), též státní instituce i nestátní organizace poskytující pomoc těmto lidem.

Kdo: Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, Ženské domovy, 150 00 Praha 5, č. dveří 228 (metro B, stanice Anděl, výstup směr Ženské domovy), www.helcom.cz, %%MAILTO("rlz@helcom.cz")%% .

Kontaktní osoby: Mgr. Jitka Hrušková, sociální pracovnice, %%MAILTO("jitka.hruskova@helcom.cz")%% , tel.: 296 526 445, Mgr. Miroslav Krutina, vedoucí projektu, %%MAILTO("miroslav.krutina@helcom.cz")%% , tel.: 257 003 500.