Radnice chystá rekonstrukci obecních domů

Domy, kterých se nedotkla privatizace a zůstávají natrvalo majetkem obce, se stanou dobrou vizitkou městské části. Řada z nich je ve špatném technickém stavu. Radnice nechala zpracovat jejich přehled a postupně připravuje generální rekonstrukce těchto objektů.

„Všechny domy, které si městská část ponechává v majetku, chceme celkově opravit,“ říká k tomu místostarostka Marie Kousalíková (ODS). Těchto domů zůstane v majetku městské části přes osmdesát. „U trvale obecních domů je vhodné, aby byly opravené a přispívaly k pěkné tváři Prahy 6,“ dodává k tomu opoziční zastupitel Oldřich Kužílek (ED).

Komplexní oprava „od sklepa po půdu“ je rozložena do dvou fází. „Opraví se nejen střecha a fasáda, ale též sítě a vnitřní vybavení, tedy kanalizace, vodovod a podobně,“ upřesnil vedoucí odboru správy majetku Václav Pátek. V některých domech již proběhly schůzky s nájemníky, neboť jich se opravy dotknou. „Během rekonstrukcí se půjde přímo do bytů, nájemníkům v bytech se například vymění okna a elektorinstalace,“ dodává Pátek.

V únoru již začaly práce na domě v Zelené ulici č. 14. Oprava sedmipodlažního domu z roku 1930 přijde městskou část na 30 milionů korun a dokončena by měla být v letošním roce. Generální oprava čeká také nájemníky v panelovém domě Ve Střešovičkách, kde nejprve dojde na výměnu umakartových bytových jader, potom bude opravena střecha a fasáda tohoto jediného panelového domu, který si obec ponechává. Obecní dům v Bělohorské ulici, v jehož přízemí je knihovna a lékárna, byl posledním bez opravené fasády. Tu dostane v tomto roce a sjednotí se tím vzhled celé ulice, která se za rok stane těžištěm oslav povýšení Břevnova na město. Podle Aloise Nováka ze společnosti SNEO a.s. jsou v projekčních přípravách také další obecní domy. Jde o domy na Dejvické ulici, Eliášově, Nad Kajetánkou a blok domů mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Rooseveltova. Tam by se ještě letos mělo přistoupit k výměně oken a připravuje se projekt na řešení vytápění. Domy by mohly být přímo napojeny na teplárnu.

Z obecních domů, které za sebou již mají generální opravu, je to například ten, v němž nyní sídlí divadlo Semafor. Městská část má v majetku také Skleněný palác, funkciolinalistickou památku na náměstí Svobody. Vzhledem k tomu, že jde o památkově chráněný dům, je oprava finančně velmi náročná a musí se dělat postupně. V předešlých letech radnice nechala opravit střechu a fasádu, která přišla na 150 milionů korun. Jak jsme v Šestce již informovali, nyní se připravuje rekonstrukce spodního parteru domu. Podle informací vedoucího OSOM Václava Pátka na opravu vnitřních prostor dojde až v další fázi.