Zápisy potvrdily zájem o školy v Praze 6

Prvňáčků v příštím školním roce nebude málo. Naopak, k zápisům jich letos přišlo ještě více než vloni. Strach z toho, že ubývá dětí, školy v Praze 6 trápit nemusí. „V posledních letech se situace stabilizovala, do prvních tříd nastupuje kolem sedmi set žáků,“ uvedla k tomu místostarostka Jaroslava Trnková, která má na starosti oblast školství.

 

 

Minulý měsíc se na všech základních školách uskutečnily zápisy dětí do prvních tříd. Podle předběžných čísel, která má městský úřad od ředitelů škol k dispozici, je zřejmé, že nedošlo k poklesu prvňáčků. K zápisu se jich dostavilo devět set. Přes sto padesát rodičů požádalo o odklad. „K žádosti o odklad je třeba stanovisko lékaře i psychologa, většinou je posunutí docházky oprávněné a vyhoví se mu,“ shodují se ředitelé.

Největší zájem rodičů je v letošním roce o ZŠ Emy Destinnové, kde se bude otevírat pět prvních tříd. „Čekali jsme, že letos otevřeme o jednu třídu méně než vloni, a nakonec je to ještě o jednu více,“ říká ředitelka L. Fišerová, která uvažuje o tom, že by po dohodě s rodiči ponechala jednu 1. třídu v budově hlavní školy. Ostatní prvňáci docházejí do Českomalínské ulice. „Část žáků nám v 5. třídě přechází na víceletá gymnázia, proto také přemýšlíme o sloučení některých šestých tříd. Tím by se uvolnily místnosti v budově,“ říká Fišerová, která nepředpokládá, že by škola mohla odmítnout žáky z nespádové oblasti. „To považuji za neetické, pokud si rodiče školu vyberou, chceme jim vyhovět.“

Po třech prvních třídách otevírají na Marjánce, Hanspaulce a Petřinách-sever. ZŠ Červený Vrch bude mít čtyři. „Snižujeme tím počet žáků ve třídách, v každé jich bude něco málo přes dvacet,“ říká ředitelka J. Matoušová.

Obvyklý počet prvňáků se přihlásil i do ZŠ Dědina, kde v loňském roce došlo k administrativnímu sloučení škol Dědina a Vlastina. „Myslím, že se nám podařilo získat důvěru rodičů. Kromě vedení školy se pro děti fakticky nic nemění,“ řekl ředitel M. Dunděra. Budovu na Dědině čeká příští školní rok generální rekonstrukce. „Děti na 1. stupni budou mít pořád svůj komfort, na čas se budou pravděpodobně přesouvat třídy 2. stupně do budovy Vlastina,“ dodává. Do třídy s prvky waldorfské pedagogiky na téže škole se přihlásilo 13 dětí. „Rodiče výuku sponzorsky dotují, jinak bychom třídu s takovým počtem dětí nemohli otevřít,“ říká Dunděra.

S rekonstrukcí školy se budou vyrovnávat i v ZŠ Benitta Juáreze. „Práce, které by rušily výuku, se uskuteční o prázdninách, zbytek do konce roku,“ říká tamní ředitelka M. Biehelerová. Prvňáčků se rekonstrukce nedotkne, obě třídy jsou mimo hlavní budovu. „První třídy určitě začnou vyučování 4. září,“ dodává Biehelerová.