Ze zastupitelských klubů

Zastupitelské dny jednotlivých klubů

Zastupitelské dny ODS

Se zastupiteli za ODS se můžete setkat každé úterý mezi 17. a 18. hod. v oblastní kanceláři ODS, Vítězné nám. 13, takto: 14. 3. A. Diabová, zastupitelka, 21. 3. T. Chalupa, starosta, 28. 3. M. Zaorálek, 4. 4. J. Vohradská, zastupitelé.

Zastupitelské dny ČSSD

Jana Barochová, Pavel Bauman, Ivo Mehl, Martin Pašník, René Pekárek (předseda Kontrolního výboru), Jan Šafr (předseda Klubu zastupitelů ČSSD, uvolněný radní), Jaroslava Trnková (zástupce starosty) jsou vám k dispozici v době jednání Klubu zastupitelů v pondělí 20. 3., 3. 4. a 17. 4. 2006 vždy od 17.00 do 18.30 v místnosti č. 19 v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 6, 160 52, Praha 6, Čs. armády 23, nebo po předchozí domluvě na tel.: 602 218 519, 220 189 160, 723 609 560, 220 189 186, příp. na obvodním sekretariátu ČSSD Praha 6: tel.: 230 510 887, e-mail: %%MAILTO("OOV.Praha6@cssd.cz")%% .

Zastupitelské dny SNK ED

Jsme tu pro Vás: M. Tryml (privatizace, finance) 604 236 934, %%MAILTO("tymes@volny.cz")%% ; O. Kužílek (bezpečnost, přístup k informacím) 602 358 808, %%MAILTO("kuzileko@senat.cz")%% ; R. Leszczynski (kultura) 777 265 251, %%MAILTO("")%% radomir@leszczynski.cz; A. Holub (rozvoj obce, doprava) 224 317 097, %%MAILTO("aaholub@aaholub.cz")%% ; J. Kunc (zdravotnictví) 737 803 809; H. Frankenbergerová (sociál. oblast, školství) 602 641 044, franken@ bon.cz; J. Sůsová (právo) 603 800 137, %%MAILTO("jsusova@seznam.cz")%% .

Zastupitelské dny KDU-ČSL

Se zastupiteli za KDU-ČSL je možno se setkat každou první a poslední středu v měsíci od 18 do 19 hod. v sekretariátu v ul. Zikmunda Wintera 20, případně se domluvit na tel.: 724 132 101 – Mgr. Jiří Hermann a 604 457 120 – Mgr. Jan Bartůšek. Lze použít i %%MAILTO("jhermann@p6.mepnet.cz")%% , %%MAILTO("jan.bartusek@quick.cz")%% .

Zastupitelské dny KSČM

Setkání občanů se zastupiteli lze dohodnout v sekretariátu OV KSČM v Zikově ul. č. 21, tel.: 224 325 877, nebo přímo s jednotlivými zastupiteli: Petr Diviš (Vokovice, Veleslavín, Dědina, tel.: 284 825 820), Petr Fíla (Bubeneč, Hanspaulka, tel.: 604 431 462), Dagmar Gušlbauerová (Dejvice, Bubeneč, Ruzyně, tel. 607 972 173), Stanislav Hejduk (Červený Vrch, tel.: 603 746 155), Josef Kos (Břevnov, tel.: 606 763 992), Alexandr Tuček (Petřiny, Střešovice, tel.: 604 336 471).

Zastupitelské dny nezařazených

Zastupitelka Jaroslava Hešíková (předsedkyně Komise pro majetkovou politiku) je vám k dispozici na tel. čísle 606 474 458 a e-mailu %%MAILTO("hesikova@volny.cz")%% . Zastupitelka Ingrid Kejkrtová (členka Dislokační komise a Redakční rady „6”) na tel. čísle 608 979 877 a e-mailu %%MAILTO("ingrid.kejkrtova@centrum.cz")%%

Sídlo kanceláře senátora Karla Schwarzenberga

je Bělohorská 27, Praha 6 – Břevnov (tramvaje číslo 15, 22, 25, stanice Marjánka - naproti základní škole). Termín jednání si můžete dojednat s poradkyní senátora Jaroslavou Hešíkovou na tel. číslech 233 354 014, 606 474 458 nebo e-mailu %%MAILTO("hesikovaj@senat.cz")%% .