Bývalá zelenina už má nájemce. Je definitivní?

Příběh prostor bývalé prodejny zeleniny v domě v ulici Čs. armády 30 připomíná pohádku o zakleté princezně. Po třech letech se zdá, že bude mít dobrý konec a léta prázdný prostor, který je majetkem městské části, zaujme nový nájemce.

Proč to ovšem trvalo tak dlouho a lidé se museli dívat na nevzhlednou prázdnou výlohu? Od chvíle, kdy městská část vypověděla smlouvu bývalému nájemci, který opakovaně neplatil nájemné, se prostory nedařilo pronajmout.

V roce 2003 radní dokonce zvažovali, že by na tomto místě mohla vzniknout obřadní síň. Záměr záhy zrušila a odbor správy majetku předložil dislokační komisi rady městské části návrh, aby výběrové řízení bylo vypsáno s jasně stanoveným zaměřením. Dislokační komise nesouhlasila s určením sortimentu už v podmínkách výběrového řízení, ten si měl určit nájemce sám.

Do výběrového řízení přišlo 18 platných nabídek. V říjnu 2004 rada městské části rozhodla, že vítězem se stane firma, která za pronájem nabídla nejvíce, téměř 7 tisíc korun za metr čtvereční ročně. Z bývalé zeleniny se měl stát sportovní bar a restaurace.

Dislokační komise ovšem prosazovala jiný záměr. "Ne vždy nejvyšší nabídka je ta nejvýhodnější. Doporučili jsme firmu, která nabízela o polovinu méně, nicméně měla dobré reference, vhodný záměr a nabízela mimořádné investice do rekonstrukce, čímž by se zhodnotil i majetek městské části," říká členka dislokační komise Ingrid Kejkrtová (nezařazená) a dodává: "Proto jsou komise, aby posoudily i jiná hlediska než nejvyšší cenovou nabídku, a nesly za ně odpovědnost."

Podle místostarostky Marie Kousalíkové (ODS) však rozdíl v ceně, kterou nabízel výherce řízení a další uchazeči, byl tak obrovský, že radní nemohli rozhodnout jinak. "Navíc investice do prostoru nabízeli všichni zájemci," říká Kousalíková.

S výhercem řízení začala složitá jednání o nájemní smlouvě, která trvala téměř tři měsíce. Právníci obou stran se nemohli shodnout na její definitivní verzi. Když byla smlouva konečně hotová, přišla další komplikace. "Den před vypršením žádosti o povolení ke stavebním úpravám oznámil jednatel firmy REZ změny ve společnosti. Nestihl požádat v daném limitu šesti týdnů o stavební povolení, což znamenalo porušení smlouvy," vysvětluje vedoucí OSOM Václav Pátek.

Došlo zde k nějakému pochybení? "Z právního pohledu ne. Pro obec je těžké nastavit taková pravidla, aby byla spravedlivá pro všechny. Jednání radnice by ale mělo být podle mého názoru mnohem pružnější," domnívá se Kejkrtová. Radnice ale hospodaří s veřejnými prostředky. "Proto je velmi problematické a sporné rozhodnout ve prospěch podstatně nižší nabídky. Kritérium "kdo dá víc" je přeci zásadní, objektivní a přirozené. Jakékoliv jiné hledisko už vnáší do rozhodování osobní zájmy a preference hodnotitelů, a ty mohou být motivovány a ovlivňovány různě. I vyšší nabídku je ale samozřejmě správné odmítnout, pokud by provoz negativně ovlivnil život lidí v okolí," vysvětluje místostarostka Kousalíková.

Po vyřazení prvního nájemce začala radnice jednat s dalším účastníkem v pořadí, společností Hájek a Boušová, která nabízela prodejnu zrekonstruovat a upravit na kavárnu a cukrárnu. V září, měsíc od podpisu nájemní smlouvy, od ní firma odstoupila.

Další výběrové řízení rada vypsala na podzim loňského roku. Ze sedmi platných nabídek se s doporučením dislokační komise radní rozhodli přidělit nebytový prostor firmě Country life, která zde zřídí prodejnu potravin s občerstvením. Za pronájem nabídla přes čtyři tisíce korun za metr čtvereční za rok. "Se společností je uzavřena nájemní smlouva a jednatel potvrdil, že firma pracuje na projektu k rekonstrukci prostoru. Nyní čeká na stavební povolení," říká Pátek. Po letech se za prázdnou výlohou konečně začíná něco dít a nájemce městské části platí nájemné.