Gymnázia v Praze 6 chystají přijímací zkoušky

Dvě třetiny žáků základních škol v naší městské části směřují do gymnázií v Praze 6. O tom, kterou školu vybrat, si rozhodli již ve svých přihláškách. Zda se jejich přání splní, rozhodnou výsledky přijímacích testů v druhé polovině dubna. "Je potřeba věřit si a nebát se," říkají ředitelé gymnázií.

Dobrá úroveň láká řadu studentů.

Zájem o čtyři gymnázia v Praze 6 má své opodstatnění. Podle zveřejněného žebříčku Ústavu pro informace a vzdělávání mají jejich studenti velkou šanci na přijetí na vysokou školu. V procentech žáků přijatých na VŠ je mezi pražskými gymnázii Gymnázium J. Kepplera na 3. místě (92 %), na 4. místě Gymnázium Nad Alejí (91%) a na 6. místě Gymnázium Arabská (86%). Vyšší odborná škola pedagogická a gymnázium Evropská mírně zaostává s 58 procenty přijatých studentů z 86% hlásících se maturantů.

Přes dvě stě žáků se letos hlásí na gymnázium v Arabské, které je schopno do pěti tříd přijmout 150 studentů. Výhradně čtyřleté studium nabízí humanitní i přírodovědný obor a specializuje se na programování. "Za stávajícího systému přijímacího řízení žáci více zvažují své možnosti a schopnosti a přihlášku k nám dávají ti, co se nebojí a věří si," říká ředitelka gymnázia v Arabské Zdeňka Hamhalterová. "Jsou pak hrdí na to, že v konkurenci obstáli." V současné době narůstá počet žáků i z okolních obcí Prahy, jako jsou Roztoky, Velké Přílepy nebo Přední Kopanina.

Škola připravuje vlastní přijímací testy, proto pořádá před přijímačkami přípravné kurzy. "Letos je navštěvovalo 240 žáků," říká ředitelka Gymnázia Arabská, které úzce spolupracuje s matematicko-fyzikální fakultou UK a fakultou elektrotechniky ČVUT, ale také se základní školou na Červeném Vrchu, kde jsou matematické třídy.

Gymnázia Nad Alejí na Petřinách a Jana Kepplera na Pohořelci otevírají třídy čtyřletého i osmiletého gymnázia. Zájem o přestup z páté třídy do primy je u obou škol trojnásobný, než školy uspokojí. Na Petřinách otevírají dvě třídy a jednu pro třicet žáků na Pohořelci. "O přijetí rozhodnou naše vědomostní testy a psychodiagnostický test sestavený odborníky," vysvětluje zástupce ředitele Kepplerova gymnázia L. Tomášková. Mírný pokles zájmu o osmileté gymnázium je v posledních letech podle ní způsoben celkovým snižováním počtu dětí. Mezi rodiči se také šíří názor, že náročnější studium na osmiletém gymnáziu děti připraví o volný čas. Pro zkoušky na všeobecné čtyřleté gymnázium škola použije vlastní humanitní a přírodovědné testy, které doplní obecným testem společnosti SCIO. Šanci na přijetí má devadesát žáků, neboť GJK letos otevírá o jednu třídu více. "To byl důvod, proč se proti loňsku zdvojnásobil počet uchazečů na letošních 136," říká Tomášková.

Letos poprvé si podle testů agentury SCIO budou vybírat žáky na Gymnáziu Nad Alejí, kam se hlásí 45 uchazečů do jedné otevírané třídy. "Všeobecně zaměřené gymnázium má rozšířenou výuku angličtiny, proto přidáváme vlastní jazykový test," říká ředitel Jiří Benda. "Těm, co se k nám hlásí, doporučuji vyzkoušet cvičné zkoušky agentury SCIO," doplňuje ředitel a dodává, že také u nich se studenti mohli připravovat v přípravných kurzech z matematiky a z češtiny. Zájem o školu se podle Jiřího Bendy cyklicky mění. "Jeden rok víc, jiný méně."

Gymnázium na Evropské se zaměřuje na estetickou výchovu. Zkoušku z matematiky a češtiny doplní podle výběru ještě dovednostní ­ hudební nebo výtvarná. Do dvou tříd bude přijato 60 uchazečů.

Vedení gymnázií spolupracuje se základními školami. "Jsme v kontaktu s vedením škol i výchovnými poradci," říká ředitel Benda. Také zástupkyně ředitele Kepplerova gymnázia potvrzuje, že rodiče na základních školách jsou pravidelně informováni o možnostech studia.