Mateřské školy v Praze 6

Mateřské školy v naší městské části nabízejí široké spektrum školních vzdělávacích programů.

S využitím různých prostředků, vycházejících z přirozených schopností a předpokladů dítěte, sledují jednotný cíl ­ harmonický rozvoj zdravé osobnosti, připravené pro vstup do základní školy. Mateřské školy úzce spolupracují s rodiči dětí a snaží se naplňovat jejich představy i uspokojovat požadavky v souladu s programovými cíli a ověřenými pedagogickými postupy. Následující přehled přibližuje základní programové orientace našich mateřských škol.

Vzdělávací programy a specifika mateřských škol zřízených MČ Praha 6 ve škol. roce 2005/06

Název MŠ

Programy, specifika

Fakultní MŠ

* Se speciální péčí, integrace, spolupráce s PedF, o.s. MÁTA, Centrum tvořivé dramatiky

MŠ Bělohorská

* "Začít spolu", "Školka plná pohody", nový objekt při ZŠ

MŠ Bílá

* "Putování se sluníčkem", rodinná škola, program dle ročních dob, estetická výchova

MŠ Bubeníčkova

* "Elce-pelce…", 1 křesťanská třída, integrace

MŠ Čínská

* "Objevujeme svět kolem nás", výuka Fj, Aj

MŠ Charlese de Gaulla  

* "Ze školky do světa", podpora zdraví, lidové obyčeje

MŠ Janákova

* Rodinná škola, tematické okruhy dle ročních dob

MŠ Jílkova

* Zdravé a šťastné dítě, které zná svou hodnotu

MŠ Juárezova

* "Muzika nejpřirozenější nám jest" (Orffův Schulwerk), lidové zvyky

MŠ Kohoutek

* Osobnostně orientovaná předškolní výchova, situační a prožitkové učení

MŠ Libocká

* "Pojďte mezi nás!", 1 spec. třída pro děti s handicapem, prožitkové učení

MŠ Meziškolská

* "Svět kolem nás", Vv, Tv, výlety, turistika, historie místní

MŠ Mládeže

* "Svět kolem nás", otevření veřejnosti

MŠ Motýlek

* "Šťastné a zdravé děti", roční doby, prožitkové učení, integrace

MŠ Na Dlouhém lánu

* "Putování stonožky za poznáním", individuální přístup

MŠ Na Okraji

* "Kdo si hraje, není sám", senzomotorika, hudba, logopedie

MŠ Parléřova

* Roční doby, dramatická výchova, estetické a pohybové aktivity

MŠ Pod Novým lesem

* "Čtyřbarevná mozaika", estetika, ekologie, prožitkové učení

MŠ Sbíhavá

* "Aby nám všem bylo dobře", rozvoj dítěte v úzké spolupráci s rodinou

MŠ Stochovská

* "Očima se dívej, ušima poslouchej a při tom si hrej", 4 roční doby

MŠ Šmolíkova

* "S dětmi Prahou bez nudy", kultivace vztahů, ekologie

MŠ Terronská

* Rozvíjení samostatného, zdravého sebevědomí, sebejistoty, tvořivosti

MŠ Tychonova

* Rodinné prostředí, předškolní příprava, 4 roční doby

MŠ Velvarská

* Komunitní systém, všestranný rozvoj, rodinná výchova

MŠ Vokovická

* Systém Montessori, rozvoj senzomotoriky, komunitní škola

MŠ Volavkova

* 1 křesťanská třída, "Poklady v nás a kolem nás"

Waldorfská MŠ

* Waldorfský systém, harmonický vývoj, spojení s přírodou

 

Vyplněné žádosti o přijetí do MŠ rodiče osobně odevzdají 10. a 11. 4. od 13 do 17 hodin ředitelkám školek. Žadatelé předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.