Praha 6 zveřejní více informací

Webové stránky Prahy 6 budou nabízet podrobné informace o práci zastupitelstva, rady městské části a jejích dalších orgánů. Na internetu budou k dispozici také informace o samotných zastupitelích. Konkrétně o tom, zda jsou příjemci peněz z veřejných prostředků, tedy grantů, odměn nebo zda například užívají obecní byt nebo si jej v minulosti od obce koupili. Pravidla zveřejňování schválili v dubnu všemi hlasy zastupitelé.

Podle nich si lidé na internetu budou moci vyhledat veškerá usnesení, důvodové zprávy, veřejné přílohy a doslovný zápis z jednání, a to do tří dnů po ověření. Dozví se také, jak jmenovitě hlasovali jednotliví zastupitelé.

Co se týká údajů o zastupitelích, jde o určitý průlomový bod. "Daňoví poplatníci mají právo vědět, na co jdou jejich peníze," říká starosta Tomáš Chalupa (ODS). Návrh původně vycházel z usnesení rady, zastupitelé nakonec přijali dopracovaná pravidla navržená Oldřichem Kužílkem z SNK ED. "Návrh je v souladu se zákony a umožňuje údaje ověřit. Vylučuje možnost vyhnout se v přiznání nepříjemným údajům. Na druhé straně může vyvrátit různé pomluvy a podezření," říká k tomu Kužílek.

Přes zastupitelstvo neprošel další návrh SNK ED, aby na webu Prahy 6 byly zveřejňovány i sponzorské dary, které přijaly jednotlivé politické strany. "Nebudeme hlasovat o něčem, co upravuje zákon o politických stranách," domnívá se Chalupa i další zastupitelé. Podle Kužílka však takovéto informace nikde nejsou, i když přiznává, že by bylo pracné dát je dohromady.

Za velmi důležité považuje starosta naopak to, že zastupitelé souhlasili s iniciativou, která by měla vést až ke změně legislativy. Výsledkem snahy by měla být možnost zveřejňovat příjemce sociálních a jiných podpor z veřejných prostředků státu či obce, a to bez jejich předchozího souhlasu "Je to cesta, jak začít diskusi a mám za to, že je třeba tento balón vykopnout," řekl starosta, podle kterého je řada osob, které systém dávek zneužívají. Proti schválení tohoto bodu vystoupila předsedkyně mandátového výboru Jitka Sůsová (SNK ED): "Návrh není aktuální ani realizovatelný, navrhujeme jej dopracovat na příští zasedání." Zastupitelé však rozhodli, že problém není třeba odkládat.