Sdružení Emauzy pomáhá mužům

Emauzy ČR, dnes občanské sdružení, vzniklo v roce 1991 jako reakce na náhlou potřebu postarat se o lidi bez domova. Cílem je pomoci těmto lidem navrátit se zpět do plnohodnotného života.

Do své současné situace se dostali různými způsoby: po rozpadu rodinného zázemí, v důsledku vystěhování z bytu či ztráty zaměstnání, propuštěním z dětského domova po dovršení plnoletosti. Cesta zpět do společnosti je pro ně obtížná a bez cizí pomoci mnohdy nemožná. To, zda je jejich snaha upřímná, prověří povinnost pracovat, která je spolu s vytvářením rodinného prostředí a abstinencí od alkoholu hlavní zásadou organizace. Nabídkou pracovní příležitosti a sepsáním pracovní smlouvy, kterou může klient kdykoli vypovědět, se liší od obdobně zaměřených organizací. Zápočtový list jim usnadní nástup do nového zaměstnání ­ pak už záleží na každém z nich.

U jednotlivých střediskových domů vznikají zemědělské farmy nebo dílny pro řemeslné práce, které poskytují pracovní příležitosti. Sdružení spolupracuje s úřady práce, kurátory, sociálními odbory aj., ale také s duchovními různých křesťanských církví, neboť emauzské hnutí u nás funguje na ekumenickém základě.

Emauzský dům v Praze 6 ­ Krizové centrum má celkovou kapacitu 20 lůžek. Byl založen v roce 1997 a do té doby jím prošlo celkem 400 mužů.

Krizové centrum poskytuje ubytování, stravování, materiální pomoc (ošacení, hygienické zázemí vč. praní prádla), zaměstnání v rámci programu pracovní a společenské resocializace, sociální poradenství (doprovod na úřad, pomoc při vyřizování dokladů, rodných listů, soudních řízení, splátkových kalendářů, zprostředkování kontaktů s rodinou, pomoc při vyhledávání nového zaměstnání, sociální terapie).

Kritéria pro příjem v krizovém centru jsou: muži starší 18 let, občan ČR, plně způsobilý k právním úkonům, osoby bez přístřeší, popř. osoby nacházející se v mimořádně nepříznivé životní či sociální situaci, ochota pracovat a schopnost dodržovat daná pravidla poskytování služeb.

Kontakty:
telefon/fax: 224 321 873
e-mail: %%MAILTO("emauzy.krizovecentrum@seznam.cz")%%
adresa: A. Čermáka 85/4, Praha 6.