Úpravy v oboře Hvězda vyvolávají rozpaky

náhled souboruS jarem se obora Hvězda znovu stává jedním z nejnavštěvovanějších míst Prahy 6. Úpravy, které již druhým rokem postupně v oboře probíhají, vyvolávají různé názory. Na změny lidé reagují s rozpaky, někteří jsou spokojeni, jiní to vnímají s nelibostí. Diví se a ptají: proč zmizela cesta k letohrádku, záhony růží, proč nemůže být v oboře dětské hřiště?

Odpovědi jsme hledali na magistrátu hlavního města, který pod přísným dohledem památkářů ­ protože obora je chráněnou památkou ­ rekonstrukce v oboře provádí.

S nepochopením lidí se setkala již oprava hlavní průhledové cesty. Jakmile je vlhko, lidé se vracejí se zablácenými botami. "Je to mrzutost, když je mokro, jsem špinavá já i pes, dříve to takové nebylo," říká návštěvnice obory paní Lukášová. Může za to zlatá opuka. "Opravená cesta je z mlatového povrchu. Z nařízení památkářů jsme do něj přidali zlatou opuku, která je v oboře tradičním materiálem, jsou z ní i obvodové zdi," vysvětluje Vladimír Študent, vedoucí odboru investic a zeleně magistrátu. Opuka má ovšem vlastnosti jílu a saje vodu. Za vlhka je z ní bláto. "Je to problematické, ale musíme respektovat požadavky památkového ústavu, přestože odpovědnost neseme my," říká Študent s tím, že není možnost cestu jinak upravit. Moc památkářů je obrovská. "První půl rok to bylo drama, ale je to čím dál lepší," vysvětluje a dodává, že budou třeba ještě tak dva roky, než se cesta definitivně usadí. Opukové cesty v oboře prý dělal ve 30. letech minulého století při úpravách i Josip Plečnik. Kvůli odvodu přebytečné vody je cesta mírně klenutá do oblouku, to je další z věcí, která vzbuzovala u návštěvníků údiv a otázku, zda má smysl vracet se k historickým technikám a materiálům, když v praxi nepřinášejí žádné zlepšení, ba spíše naopak.

 

Trávník je na chození

Lidé také nechápou, proč zmizela středová cesta mezi trávníkem k letohrádku a záhony růží. Podle šéfa odboru ochrany prostředí Jana Winklera má vše své důvody. "Růže byly lidmi permanentně devastované a navíc se jim tam nedařilo. K tomu se ještě domníváme, že květinový dekor není zrovna to, co by v tomto prostoru mělo být. V oboře nemá být květinová výzdoba," říká Winkler, který si myslí že obora má zůstat tradičním lesoparkem. Proto se také před letohrádkem upravil trávník, ze kterého zmizela středová cesta. "Zelený parter se má stát plochou, kterou budou lidé využívat. Mohou po ní chodit, udělat si tam piknik, hrát fotbal," říká s tím, že dříve v minulosti tato plocha byla vždy jednotná. Podle Winklera je zátěžový trávník připravený na to, aby se po něm šlapalo. Kdo nechce jít trávou, má vždycky možnost ji obejít. "Snažíme se pochopitelně zohlednit způsob, jakým lidé oboru využívají, ale na druhou stranu národní kulturní památka má i své estetické hodnoty, které se snažíme zachovat," zdůvodňuje zrušení cesty Winkler.

  

Středovou cestu od letohrádku Hvězda nahradil trávník, který by měl vydržet to, že po něm lidé budou chodit. Zatím je však v trávníku viditelně vyšlapaná cesta.

  

Bude hřiště pro děti?

Do vleklého sporu s památkáři se dostalo hlavní město kvůli umístění dětského hřiště v oboře. "Narazili jsme na zásadní odpor, kvůli jeho umístění i vzhledu. Památkáři jsou toho názoru, že do obory hřiště nepatří, přestože jsme se jej snažili prosadit," říká Winkler. Hlavou kroutí i rodiče s dětmi, kteří využívali staré dřevěné hřiště u letohrádku. To ovšem neodpovídalo normám, které nám předepisuje nařízení Evropské unie. Podle nich musí mít každé hřiště unií dané parametry. Normované herní prvky ovšem nepovolí z estetických důvodů památkáři. "Pokusili jsme se najít kompromis. Hřiště jsme navrhli na jiném místě, na kraji obory kousek za vstupní branou z Libocké ulice," říká Vladimír Študent. "Po čtyřech letech jsme získali kladné stanovisko s tím, že je možné pokračovat v projektu." Letité váhání památkového ústavu považuje za nepochopitelné. "Kdyby to tak šlo všude, nepostavíme jediné hřiště." Konečné slovo však budou mít opět památkáři. K letohrádku se ale hřiště rozhodně nevrátí.

Pracovníci magistrátu naopak uvažují o terénních úpravách kolem rybníčku ve spodní části Hvězdy, kam by se tak mohl vrátit plácek na hraní fotbalu. Jeho původní místo zabrala rozšiřující se bažina, nyní chráněné místo kvůli výskytu vrkoče obecného.

 

Z původního dřevěného hřiště u letohrádku zbylo jen torzo. Herní prvky nesplňovaly normy EU a nové hřiště zde památkáři nepovolí. Pokud vše dobře dopadne, hřiště pro děti vznikne na kraji obory za vchodem z Libocké.

 

Listí patří do lesa

S jarem si začala řada návštěvníků Hvězdy stěžovat na nepořádek v oboře. Ví o tom i Marie Kousalíková, místostarostka Prahy 6, která sem často chodí se psem: "Lidé mně žádají, zda s tím nejde něco udělat. Ale městské části obora nepatří, proto se i my obracíme na magistrát," říká Kousalíková. "Pokud jsou lidé s něčím nespokojeni, je skutečně třeba, aby se obrátili na odbor ochrany prostředí magistrátu," říká jeho vedoucí Jan Winkler.

Podle zkušeností místostarostky Kousalíkové zůstávají v koších hnijící odpadky a firma, která se stará o úklid listí, si práci usnadňuje tím, že ho hrabe pouze ke kraji cesty, odkud ho vítr lehce rozfouká. "Koše se prozatím vyvážejí jednou týdně, dosud jsme to považovali dostačující. Počítáme s tím, že v letních měsících bude nutné frekveci zvýšit," říká Marie Šléglová z magistrátu, která má správu obory na starosti. Důvod stížností však magistrát vidí jinde: "Podle toho, co jsme se doslechli, předchozí správcovská firma zaměstnávala člověka, kterého všichni znali a zdravili se s ním. Vnímali ho jako správce. Ten už tam nepracuje a lidem pravděpodobně chybí," vysvětluje Šléglová a dodává, že firmě vypršela smlouva a magistrát najal novou. Ta po upozornění slíbila, že spadané listí bude hrabat dál od cesty. "Lidé sice tvrdí, že by se mělo odvážet pryč, ale to přece nejde. Obora je les a listí do lesa patří," říká Šléglová.

Obora jako památka

Podle Vladimíra Študenta je třeba, aby lidé dokázali vnímat oboru jako chráněnou památku, která si musí zachovat určitý styl. Přestože nekompromisní přístup památkářů může práce zdržovat a komplikovat, některé věci nemají jednoznačné řešení. Někteří lidé si například myslí, že by okraje trávníků mohly být zaoblené, protože návštěvníci pak trávu zbytečně sešlapávají. To je z hlediska památkářů nepřípustné. "Ostré rohy a hrany jsou pro Hvězdu typické a v oboře je dost místa, aby každý mohl jít, jak potřebuje," brání se Študent, který na druhou stranu chápe, že na boty zablácené od opuky si lidé zvykat nechtějí a vůbec se jim nediví. Památkáři to ale vidí jinak.