Domov sv. Rodiny slouží již 15 let

Letos to bude již patnáct let, co slouží Domov svaté Rodiny klientům s mentálním a kombinovaným postižením.

Domov bude navždy neodmyslitelně spjatý s jménem její zakladatelky a dlouholeté ředitelky sestry Akvinely Ludmily Loskotové z kongregace školských sester de Notre Dame. Díky sestře Akvinele se podařilo v roce 1991 rekonstruovat bývalé jesle na Petřinách v Praze 6 a vybudovat první charitní domov v Praze s celoroční péčí o osoby s mentálním postižením.

Iniciativa zřídit Domov v Praze vyšla z přání mnoha rodičů, kteří měli své děti umístěné ve vzdálených ústavech, většinou v pohraničních oblastech. K sestře Akvinele měli velikou důvěru z doby, kdy působila v ústavu pro osoby s mentálním postižením v Horní Poustevně.

V Domově svaté Rodiny na Petřinách tak nalezlo trvalé zázemí 37 osob. Název Domov svaté Rodiny odpovídal snaze zakladatelky a jejich spolupracovníků vytvořit postiženým osobám prostředí, ve kterém by se jim dostalo lásky a potřebné péče.

Brzy po zahájení se ukázalo, že kapacita nestačí velkému zájmu o umístění v Domově. Za velkého úsilí sestry Akvinely a finanční podpory celé řady dobrodinců z domova i ze zahraničí byl Domov svaté Rodiny v roce 2000 rozšířen o dalších 40 míst. V budově bývalé libocké školy byl vybudován druhý objekt Domova, jehož součástí je speciálně vybavená rehabilitační ordinace, moderní stravovací provoz s příslušenstvím, prádelna, kaple sv. Kříže, a také domácí-terapeutické dílny a ubytovna pro mimopražské pracovnice. Bezbariérové zařízení s výtahem je plně vyhovující i pro imobilní klienty.

Domov svaté Rodiny slouží klientům z celé Prahy. Největší část klientů, celkem 25 osob, je z Prahy 6. Zabezpečit finančně provoz Domova není jednoduchou záležitostí. Příjmy od klientů a dotace od MHMP Prahy nestačí na pokrytí nákladů. Proto si zařízení velice váží všech dárců a dobrodinců, díky kterým může zlepšovat životní podmínky svých chovanců. Pravidelně finančně podporuje Domov svaté Rodiny také Městská část Praha 6.