Kanalizace slaví 100 let

V letošním roce si připomínáme 100. jubileum pražské kanalizační sítě, která byla budována mezi lety 1895 až 1906 a vyvrcholila spuštěním kanalizační čistírny v Bubenči.

Většina stok dosud slouží svému původnímu účelu, zatímco čistírna byla odstavena již před téměř 40 lety a dnes je tento památkově chráněný areál přístupný veřejnosti jako Ekotechnické muzeum. Celá původní čistírenská technologie – česle, lapač písku i sedimentační nádrže – je ukryta v podzemí, které je dokonalou učebnicí práce s cihlou.

Významné výročí připomenou oslavy, které se uskuteční v Ekotechnickém muzeu od 28. června do 1. července. Jejich náplní nebude jen ohlédnutí za uplynulými sto lety, ale také dětský den se soutěžemi a hrami pro školáky a děti, předvádění moderních kanalizačních technologií nebo výstava fotografií z podzemních prostor, kam se běžný smrtelník nikdy nepodívá. Více na www.ekotechnickemuseum.cz.

Program oslav Ekotechnickém museu, Papírenská 6

• Rozšířené prohlídky staré čistírny • Výstava 100 let pražské kanalizace doplněná sbírkou hygienického mobiliáře a dobovými fotografiemi • Výstava fotografií Karla Pryla „Město pod městem“ •

28. června 10 – 17 hod.

Prohlídky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, spuštění parních strojů ve staré čistírně.

29. června 10 – 17 hod.

Dětský den, speciální program, hry a soutěže pro děti.

29. června 10 – 15 hod. Staroměstská radnice, cizinecký vstup

Prohlídky hlavního kanalizačního uzlu pod věží orloje – vstup volný

30. června 10 – 17 hod.

Ukázky moderní kanalizační techniky

1. července 10 – 17 hod.

„Na dně“ - ukázka těžké práce v usazovacích nádržích, jak byla prováděna před sto lety