O tom, jak se zachovat v mimořádných situacích ...

... i v ohrožení života se v květnu dozvídali školáci na ZŠ J. A Komenského a ZŠ Interbrigády.

Městská část ve spolupráci s hasiči, zdravotníky a policií zorganizovala celoškolní cvičení, při kterých děti absolvovaly praktickou výuku na jednotlivých stanovištích. Mladší žáci se dozvídali, jak se chránit před úrazy a jak se pohybovat po ulicích. Starší měli také besedu s válečnými veterány. „Praktická cvičení jsou velmi potřebná a děti si během nich zapamatují mnohem více než v lavicích,“ řekl starosta Chalupa, který navštívil školu J. A. Komenského.