Poděkování domovu

Po šesti letech pobytu v Domově důchodců v Šolínově ulici zemřela obyvatelka domova, naše vzdálená příbuzná Marta Vaněčková. Se jmenovanou jsme se průběžně stýkali, a tím jsme měli možnost důvěrně se seznámit s celým životem v domově panujícím. Se vzornou odbornou péčí, jak ošetřovatelskou, tak lékařskou.

Citlivý přístup kolektivu k obyvatelům žijícím ve fázi smutné reality života a vzhledem k jejím ubývajícím silám a celkově ochabující vitalitě spolu s vlídným prostředím, jsou tím největším přínosem. Dobré klima vytváří moudré a organizačně na úrovni zvládnuté vedení ředitelky paní Kalhousové. Jsme přesvědčeni, že je vhodné uvedené hodnoty, realizované kolektivem v nelehkém prostředí vyzdvihnout, vyslovit všem obdiv, uznání a poděkování.

Libuše a Miloš Vaněčkovi