Volby do PS Parlamentu ČR

Termín voleb: pátek 2. června od 14 do 22 hodin, sobota 3. června od 8 do 14 hodin.

Voličem je každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Ve volební místnosti se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Volební okrsky

Okrsky i volební místnosti pro červnové volby zůstávají stejné jako při posledních volbách. Přibyla volební místnost v Sedlci pro nový okrsek 104/505 – v Informačním místě ÚMČ, V Sedlci 41/20. Číslo okrsku a adresa volebního okrsku je uvedena na razítku na modré obálce s hlasovacími lístky, kterou voliči dostanou do svých schránek. Seznam volebních místností je také vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách úřadu.

Hlasovací lístky

Do schránek je voliči dostanou nejpozději tři dny před volbami, do 30. 5. V případě, že nebudou doručeny, sadu hlasovacích lístků dostane občan ve volební místnosti. O způsobu hlasování podrobně informuje leták přiložený k hlasovacím lístkům.

Upozornění

Z celkem 26 zaregistrovaných stran pět nekandiduje v Praze. Číselná řada proto není úplná a mezi hlasovacími lístky chybí strany s čísly 2, 4, 13, 17 a 23. Nejde o chybu!

Volby mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště. V takovém případě za ním vyšle okrsková volební komise své 2 členy s přenosnou volební schránkou. Starší občané, kteří se necítí na to, aby absolvovali cestu do volební místnosti, mohou o schránku požádat již nyní, telefonicky na č. 220 189 759, 220 189 760.