Budoucí školáci půjdou k zápisu

Koncem ledna a začátkem února proběhnou na čtrnácti základních školách Prahy 6 zápisy do prvních tříd. Pro rodiče tak nastává jedno z nejdůležitějších období – rozhodnout, jakým směrem své dítě vyšlou.

„Nabídka škol v Praze 6 je velmi pestrá. Od vyšších ročníků se školy specializují na výuku cizích jazyků, výtvarnou výchovu, přírodní vědy nebo ve spolupráci se sportovními oddíly podporují některé druhy sportu,“ říká radní Jan Holický, který má na starosti oblast školství. V řadě škol běží úspěšně výukové programy Začít spolu, Tvořivá škola nebo vlastní vzdělávací programy. V některých uplatňují prvky Montessori systému nebo waldorfské pedagogiky. Od tohoto školního roku se navíc ve všech školách vyučuje povinně angličtina od 4. třídy. Městská část během minulých čtyř let zahájila kompletní opravy všech základních škol a úspěšně v nich pokračuje. „Z patnácti budov nám zbývá opravit pouze tři školy,“ upřesňuje radní Holický.
Rodiče mají právo zapsat dítě do kterékoliv jimi vybrané školy. Pokud by však zájem převýšil kapacitu tříd, jsou ředitelé povinni přijmout přednostně děti ze spádově bližších lokalit (tzv. školského obvodu) podle místa trvalého pobytu.

Termíny zápisu pro jednotlivé základní školy zřizované MČ Praha 6:

ZŠ a MŠ Benita Juáreze 30. 1. a 31. 1. 14 – 18 hod
ZŠ a MŠ Červený vrch 31. 1. a 1. 2.  14 – 17 hod
ZŠ Dědina  30. 1. a 31. 1. 14 – 18 hod
ZŠ Emy Destinnové  29. 1. a 30. 1. 14 – 18 hod
ZŠ a MŠ Hanspaulka 7. 2. a 8. 2. 13 – 18 hod
ZŠ a MŠ J. A. Komenského 7. 2. a 8. 2. 13 – 18 hod
ZŠ Marjánka 7. 2. a 8. 2. 14 – 17.30 hod
ZŠ Na Dlouhém lánu 30. 1. a 31. 1. 14 – 17 hod
ZŠ a MŠ nám. Interbrigády 31. 1. a 1. 2. 13 – 17 hod
ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 29. 1. a 30. 1. 14 – 18 hod
ZŠ Norbertov 7. 2. a 8. 2. 13 – 18 hod
ZŠ Petřiny - jih 25. 1. a 26. 1. 14 – 18 hod
 27. 1.  8 – 12 hod
 ZŠ Petřiny - sever  6. 2. a 7. 2. 14 – 18 hod
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka 30. 1. a 31. 1. 14– 17.30 hod
(ZŠ Pod Marjánkou s rozšířenou výukou jazyků přijímá děti od 3. ročníku.)