Jak vybrat tu správnou školu?

Desatero pro rodiče, kteří hledají školu pro svého prvňáčka

 • Prohlédněte si webové stránky škol, kde jsou informace o zaměření školy, bývají zde výroční zprávy a další informace, které umožní lepší orientaci.
 • Navštivte Dny otevřených dveří – ve většině škol je možné navštívit školu i mimo tyto dny, promluvit s ředitelem školy nebo jeho zástupcem.
 • Ptejte se, kdo bude učit v 1. třídách, jaké metody se používají, případně jaké školní programy. Zjistěte, jaké má škola lektory pro odborné předměty – výuku cizích jazyků, práci na PC apod.
 • Informujte se, zda se škola účastní soutěží a jaké v nich mají žáci výsledky. Leccos napoví i procento žáků přijatých na střední školy či víceletá gymnázia.
 • Zajímejte se, jak je škola čistá, vyzdobená, zda nechybějí informace pro děti i rodiče.
 • Prohlédněte si jídelníček a prostředí, ve kterém se děti stravují.
 • Zajímejte se o školní družinu – provoz, činnosti.
 • Všímejte si, jak se k sobě chovají děti o přestávce, učitelé k sobě navzájem i k dětem a naopak. Zda panuje ve škole důvěra, slušnost a dobrá nálada, jaké je klima školy.
 • Ptejte se na mimoškolní aktivity typu školy v přírodě, jazykové pobyty pro starší děti, zda má škola partnerskou školu v zahraničí a dále podle talentu dítěte (pěvecký sbor, sportovní vyžití, výtvarné aktivity, keramika apod.).
 • Odhadněte svoje dítě a ujasněte si priority – někdo dává přednost malé škole rodinného typu, jiný velké s širokou nabídkou. Pro jiné je důležité, že je škola je blízko a dítě schopné chodit.

  Řadu těchto informací najdete ve výročních zprávách, a je dobré je před návštěvou školy přečíst.


  Důležité informace:
  K zápisu s sebou: rodný list dítěte, eventuálně jiný rovnocenný doklad a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

  Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí (nepřijetí); případná odvolání, podaná do 15 dnů po obdržení rozhodnutí, vyřizuje prostřednictvím školy, kde bylo dítě u zápisu, Odbor školství MHMP.
  Informace o školském obvodu, podrobnosti o zápisu i informace o zaměření každé školy poskytne její ředitelství, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551). Odkazy na internetové stránky všech základních škol jsou dostupné na adrese www.praha6.cz v oblasti Školství a vzdělávání, téma základní školy.