Kampaň „POSTEL“ byla úspěšná

Domov a jeho pacienti děkují za podporu všem, kteří kampaň podpořili

Necelé dvouleté trvání sbírkové kampaně „POmozte STarým nEmocným Lidem“přineslo velký úspěch a Domovu sv. Karla Boromejského se podařilo získat finanční prostředky na 45 nových polohovacích postelí za více než 2,5 miliónů korun. Postele jsou nezbytné pro pacienty domova, kterými jsou staří a nemocní lidé. V současné době je všech 93 lůžek v domově polohovacích a skutečně vyhovujících všem pacientům, pro něž se stalo jejich lůžko základní a nezbytnou každodenní potřebou.
 
 Nová lůžka usnadní práci personálu s imobilními pacienty a jim poskytne maximální pohodlí. Antidekubitní matrace (matrace pro prevenci a léčbu proleženin) poskytne zároveň ochranu před proležením a zmírní bolesti trvale ležícím.
 
 Na podporu kampaně se uskutečnilo mnoho benefičních akcí, na kterých mezi jinými vystoupili bez nároku na honorář skupina Jablkoň, Spirituál kvintet, houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, Eva Pilarová a G*apeels, Jana Lewitová a Vladimír Merta, Marie Rottrová, Ivan Hlas a mnoho dalších.
 
 Kampaň „POSTEL“ sice skončila, ale potřeba Domova získat finanční prostředky na potřebné vybavení stále trvá. Aktuálně potřebuje např. zakoupit EKG přístroj, mycí a desinfekční automat, rehabilitační a zdravotnické pomůcky. V tomto roce zahájí novou kampaň na vytvoření Odpočinkové zahrady pro pacienty Domova.
 
 Pro více informací kontaktujte:
 Kateřina Szczepaniková, DiS
 Referent fundraisingu a kultury
 235 301 238, 604/209 240