Mění se zákony, radnice zřizuje bezplatné linky pro dotazy

Náročné období čeká v lednu všechny občany, kteří pobírají sociální dávky. Jak jsme informovali již v minulé Šestce, podle nově platného zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) je nově zaveden příspěvek na péči. Ten je určen lidem, kteří potřebují z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc jiné osoby. Zcela nahradí vyplácené zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou.

Lidé, kteří dosud „bezmocnost“ pobírali, o peníze nepřijdou. V průběhu ledna obdrží všichni, kterým byla ukončena výplata zvýšení důchodu pro bezmocnost, z úřadu městské části od odboru sociálních věcí dopis o přiznání nově zavedeného příspěvku na péči. Dopisem budou všichni občané instruováni, aby odboru sociálních věcí oznámili na přiloženém tiskopisu „Dodatečné informace pro příspěvek na péči“. Dále budou dotázáni, jakým způsobem si přejí příspěvek na péči posílat a současně jakým způsobem dávku využijí. To znamená, kdo jim bude potřebnou pomoc poskytovat. Vyplněný tiskopis vrátí odboru sociálních věcí nejpozději do 15 dnů od doručení písemnosti. Bez vyplněného tiskopisu odbor sociálních věcí nezahájí výplatu příspěvku.

Protože radnice očekává ze strany občanů, kteří se budou muset vyrovnat s novými pravidly, řadu dotazů, zřídila bezplatnou informační linku na tel. čísle 800 105 060. Linka bude v provozu až do konce března. Mimo úřední hodiny lze nechat vzkaz na telefonním záznamníku.

Pro zjednodušení provozu instaluje radniceke kancelářím odboru sociálních věcí světelné tabule, které budou určovat pořadí jednotlivých žadatelů. Zároveň bude využita jedna ze zasedacích místností, aby sloužila jako provizorní čekárna. Také se pro žadatele sociálních dávek rozšiřují úřední hodiny. Stávající pondělí a středa ještě o úterý dopoledne od 8 do 12 hod.

Ve všech informačních kancelářích bude také zdarma k dispozici informační brožura, která bude obsahovat potřebné informace o nových zákonech. Spolu se zákonem o sociálních službách nově nabývají účinnost zákony o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi, který umožňuje plynulý přechod na nový systém.

Od ledna nabývá účinnosti také nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Nahrazuje původní stavební zákon a z hlediska práv a povinností přináší řadu podstatných změn, jak pro orgány státní správy, tak i pro stavebníky. Informace o něm lze získat také na bezplatné tel. lince 800 101 801.

Zákon o soc. službách: bezplatná linka 800 105 060
Po, St: 8 – 18 hod.         Út, Čt, Pá: 8 – 15 hod.
Stavební zákon: bezplatná linka 800 101 108