Miliony do oprav škol a ulic

náhled souboruStaré projekty dokončit a zahájit přípravu nových - to je úkol, který si podle schváleného rozpočtu dávají zastupitelé Prahy 6. Starost o čistotu a pořádek, opravy školních budov a rekonstrukce neutěšeného stavu chodníků a vozovek tak stále zůstávají středem zájmu městské části. Na zlepšení dopravy, školství a městské infrastruktury posílají zastupitelé milionové částky, které z rozpočtu Prahy 6 v letošním roce odčerpají nejvíce peněz.

Mezi nejvýraznější investice z veřejných peněz patří dvě přibližně stomilionové částky, které financují akce započaté na sklonku roku. První je určena na výstavbu Domu pro seniory na Dračkách, druhá na stavbu podzemních garáží na náměstíčku Kafkova-Wuchterlova. Obě stavby by měly být hotové na konci roku. Pět milionů je připraveno na dokončení rekonstrukce přízemí Skleněného paláce a další na dokončení oprav obecních domů. Na stůl se znovu dostala také otázka generální rekonstrukce budovy radnice, ke které by však mělo dojít až po zpracování potřebných analýz.

Školy a chodníky dostaly nejvíc
Celkově největší objem peněz letos městská část vydá na školství, kde se kromě běžných výdajů na opravy a údržbu škol počítá s pokračováním generálních rekonstrukcí. Za 59 milionů korun bude v létě opravena jazyková škola Pod Marjánkou. Za dalších 41 milionů dojde k rekonstrukci mateřských škol Sbíhavá, Na Okraji a Volavkova. Prioritou nového vedení radnice je podporovat a posílit jazykovou výuku, proto v rozpočtu nechybí peníze na granty a příspěvky na jazykové kurzy a výměnné pobyty.
Opět obrovskou částku – 140 milionů korun spolknou chodníkové programy. Z původních 216 povrchem nejhorších ulic zbývá opravit 162. K realizaci jsou připraveny souvislé opravy ulic na Baterie I. a II, Brixiho, Voříškovy, Dusíkovy, Cukrovarnické a k dalším na Břevnově, v Ruzyni a ve Střešovicích bude koupena projektová dokumentace. „Znovu zdůrazňuji, že to není radnice, ale síťaři, kteří určují, která ulice se bude opravovat dříve,“ reagoval starosta na dotazy komunistických zastupitelů, proč nejsou v rozpočtu zahrnuty opravy ulic na Červeném Vrchu. Konečně letos dojde na rozšíření křižovatky Evropská – Vokovická za 16 milionů korun, za polovinu se zrealizuje zklidnění ulice Na Pískách.

Parky vzniknou i nové
Přestože částka, kterou bude městská část investovat do životního prostředí, se mírně snížila, nejde o úsporu v péči o trávníky nebo úklid zeleně. „Také počet parků, které plánujeme opravit, zůstává stejný. Jde jen o akce finančně méně náročné,“ říká starosta. Nový vzhled dostanou parčíky na Starém ruzyňském náměstí a pod Marjánkou. Dokončí se započatá rekonstrukce břevnovského parku Královka za 16 milionů korun. Pokračovat bude rozsáhlá stavební akce na obnovu veřejné zeleně na sídlišti Dědina, na níž rozpočet počítá s částkou 45 milionů korun oproti původním osmdesáti.
Městská část také chystá náročnou rekonstrukci parků generála Lázarro Cárdenase na nám. Interbrigády a Flemingova náměstí, ke kterým nakoupí projekty. Ve fázi projektování jsou přípravy dvou nových parků, a sice v rokli v ulici Ve Struhách a centrálního parku Hanspaulka pod ulicí Šárecká.
Ještě letos se opraví dětská hřiště v ulicích Na Křídle, ve vnitrobloku Albánské a Čínské a ve Střešovické, sportoviště a hřiště vznikne i v Sedlci.

Z opery tradice
Letos se v Praze 6 ovšem nebude jen stavět. Lidé se budou také bavit a mohou se těšit na tradiční akce i novinky, které radnice pořádá nebo podporuje. Oslavy 100 let Břevnova doplní divadelní festival i výstava, městská část přispěje na masopust i posvícení. Zopakují se jarní slavnosti na Štrozoku v Bubenči, květnové oslavy na Dejvické, zářijová veselice a tradice se stane i z velmi navštěvovaného představení Prodané nevěsty v Divoké Šárce.

Rozpočet bez dluhů
Městská část bude tento rok hospodařit s částkou 1,3 miliardy korun. Nejde o objem rekordní, vloni to bylo zhruba o 200 milionů více. „Jsme na začátku volebního období a rozpočet doplňuje akce, které dobíhají z období minulého. Bude to teprve nová rada a zastupitelstvo, které bude schvalovat nové záměry a principy,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa (ODS), který rozpočet předložil. Dodal, že v oblasti příjmu v rozpočtu navíc do konce roku chyběly miliony, které stát až se zpožděním poslal na výplaty sociálních dávek.
Rozpočet je vyrovnaný, co městská část získá, hodlá opět investovat. „Veškeré výdaje financujeme z vlastních zdrojů, přičemž zapojujeme také více prostředků z výnosů našeho majetku.“

Zelení: více peněz sdružením
S navrženým rozpočtem se ztotožnilo 37 zastupitelů, dva byli proti, noví zastupitelé Strany zelených se zdrželi hlasování. V diskusi o rozložení peněz prosazovali zástupci komunistů zahájení příprav pro stavbu třetího domu pro seniory. „V zájmu rady bude zajistit větší počet bytů pro chráněné seniorské bydlení. Ale není rozhodující, jestli to je výstavba nového nebo přestavba staršího domu, což může být levnější,“ bránil se starosta jako předkladatel rozpočtu. Komunisté tradičně nesouhlasili s výdaji na kulturu a památky. „Máme pochybnosti, zda je nutné vymýšlet stále nové akce, organizovat soustavně nějaké oslavy,“ řekl Stanislav Hejduk (KSČM) k 17 milionům určeným na kulturní akce. Komunisté odmítli i vybudování pomníku Ronaldu Reaganovi.
Zastupitelé Strany zelených kritizovali investice 1,5 milionu do kamerového systému a pro příště požadovali analýzu využití kamer. Nákupem kamer se ovšem Praha 6 snaží nahradit nedostatek policistů. „V kapitole životní prostředí jsem poněkud zklamána výší příspěvku na grantová řízení pro občanská sdružení,“ uvedla také Petra Kolínská (SZ), která by chtěla pro příští rok tuto částku výrazně zvýšit.


Celkové výdaje Prahy 6 na rok 2007