Občané nemusí čekat na interpelace

Od únorového jednání zastupitelstva se mohou občané Prahy 6 vyjadřovat bezprostředně k projednávaným bodům jednání a nemusejí čekat na vymezený čas, tzv. interpelace. Zastupitelé Prahy 6 schválili změnu jednacího řádu zastupitelstva.

Dosavadní jednací řád totiž umožňoval zastupitelstvu neudělit během zasedání slovo k projednávané věci občanu, který o to požádal. Jednací řád dovolil vystoupit pouze v rámci interpelace, tedy až v době, kdy zpravidla bylo přijato k věci příslušné usnesení. „Změna nastala v souladu se stanoviskem ministerstva vnitra. Odstranila drobnost, která nebyla v souladu se zákonem,“ sdělil zastupitel Oldřich Kužílek. „Na druhou stranu za celé minulé období nebyla využita k tomu, aby občan nemohl vystoupit.“
 
 Od příštích jednání může předsedající zastupitelstva udělit na zasedání slovo k projednávané věci občanu Prahy 6, který o to požádá a který dosáhl věku osmnácti let, popř. fyzické osobě, která dosáhla osmnácti let a vlastní na území městské části nemovitost. Stejné právo má i cizí státní příslušníks trvalým pobytem v Praze 6. Diskutující mají nárok na desetiminutové vystoupení.