Rozhovor s místostarostou Jiřím Fárkem

Zastupitelé schválili letošní rozpočet. Jak byste jej charakterizoval?  Považujete současné hospodaření Prahy 6 efektivní?  Obec má své vlastní finanční zdroje získané z prodejů majetku. Jsou účelně zhodnocené?  Není riskantní využívat jednorázové a neopakovatelné zdroje? 

Zastupitelé schválili letošní rozpočet. Jak byste jej charakterizoval?
 V myšlenkách obracím k moudrosti našich předků, kteří říkávali „myslet na budoucnost a nežít na dluh“. To se mi vybavuje při posuzování rozpočtu a domnívám se, že je naší povinností, abychom dobré hospodaření udrželi i do budoucna. Nebrali si půjčky a žili z toho, co si sami vytváříme, z toho co dostáváme a z toho, co můžeme vybrat z daní a poplatků. Rozpočet je sestaven tak, že příjmy pokrývají předpokládané výdaje. Nemobilizují se žádné další zdroje. To, co má městská část v rezervě, se snaží pochopitelně zhodnocovat.
 
 Považujete současné hospodaření Prahy 6 efektivní?
 Absolutně efektivní není asi nikdy žádné hospodaření s veřejnými prostředky. I v našem případě je nutné hledat rezervy ve výdajích a neustále zjišťovat, zda vydáváme obecní peníze účelně. Sledovat, zda subjekty, které Praha 6 zřizuje nebo vlastní, jsou dostatečně ekonomicky soběstačné, zda tam existují nějaké rezervy a zda se prostředky nevydávají bez podrobné a důsledné kontroly. Jsou to peníze všech občanů Prahy 6, a proto musíme postupovat velice zodpovědně. Nemůžeme se spokojit s tím, že hospodaření městské části bylo vždy rozumné, vždy je co zlepšovat.
 
 Obec má své vlastní finanční zdroje získané z prodejů majetku. Jsou účelně zhodnocené?
 
S pomocí odborníků se s nimi snažíme aktivně pracovat. V minulých letech bylo cílem zrekonstruovat školy, na které bylo třeba více prostředků, než odpovídalo běžným příjmům, a v těchto případech jsme využívali zdroje z minulých let. Letos jsou příjmy s výdaji v rovnováze.
 
 Není riskantní využívat jednorázové a neopakovatelné zdroje?
 
Nerozpouštíme podstatu, pouze část jsme věnovali do chodníkových programů, oprav škol apod. Nerozpustili jsme rezervy, stále „sedíme“ na penězích, které máme, a to, že výnosy investujeme, je normální a ekonomicky správné. Podtrhuji slovo „investujeme“, protože ty prostředky jdou na stavby a akce, které Praha 6 potřebuje a bude je využívat po generace.Vždy je také třeba nalézt míru a být zodpovědný k budoucnosti, abychom se nevydali ze všeho a potřebné rezervy si zachovali.