Obyvatele Prahy 6 zaskočilo stěhování ČSSZ

Na Pražskou správu sociálního zabezpečení v Praze 6 chodili lidé v dubnu zbytečně. Územní pracoviště již nemá sídlo na Kladenské ulici. Záležitosti s důchody, nemocenskou, přehledy příjmů a ostatní požadavky z oblasti sociálního zabezpečení musí lidé z Prahy 6 nyní jezdit řešit na novou adresu, do klientského centra v Sokolovské ulici v Praze 9 poblíž stanice metra Vysočanská.

Stovky obyvatel, které dorazily na prázdné pracoviště v Kladenské, popudilo, že se stěhování uskutečnilo v době, kdy lidé přicházejí s přehledy o příjmech a výdajích. „Kromě suchého oznámení jsem nezaregistroval slovo vysvětlení nebo aspoň omluvy,“ zlobí se pan Vojtěch z Bechyňovy ulice. „Státní instituce, jakou je ČSSZ, si zřejmě dostatečně neuvědomuje svoji úlohu ve vztahu k občanům,“ dodává spolu s dalším lidmi, kterým cesta do Vysočan zkomplikovala život.

Stěhování v nevhodné době

„Stěhování bylo původně plánováno na počátek roku. V nové budově bylo třeba odstranit stavební nedostatky a závady, proto došlo k posunutí termínu,“ sdělilo tiskové oddělení ČSSZ, které se o přesunu pokusilo informovat prostřednictvím tiskové zprávy a agentury ČTK. Výsledek byl, že se k lidem informace nedostala a na původní pracoviště chodili zbytečně.

Ke stěhování se podle vyjádření tiskového oddělení přistoupilo zejména z finančních důvodů. Z nevýhodného pronájmu na Kladenské se pracoviště přemístilo do vlastního objektu. Výhodné je prý i organizačně – v budově se soustředí více územních jednotek se společným zázemím a klientskými prostory. „Pro ČSSZ by bylo určitě nejvýhodnější soustředit vše do jednoho centra pro celou republiku,“ komentuje stěhování další zklamaný klient Jaroslav Kvintus z Bubenče.

Na nové pracoviště se obracejí všichni klienti, kteří byli do konce loňského roku místně příslušní k územnímu pracovišti pro Prahu 6, respektive ti, kteří od ledna nevyužili možnost přehlásit se na jiné. Od nového roku totiž došlo ke zrušení místní příslušnosti a každé pracoviště správy sociálního zabezpečení vykonává působnost v rámci celého hlavního města. „Nyní se lidé mohou zaregistrovat nebo přeregistrovat na kteroukoliv pobočku, která jim bude více vyhovovat. Pokud této možnosti nevyužijí, zůstávají nadále v evidenci na Praze 9,“ říká Alena Franková z tiskového oddělení ČSSZ s tím, že lidé se obracejí stále na „svoje“ pracovníky, ke kterým patřili i na Kladenské. Místní příslušnost z technických důvodů hraje roli pouze tehdy, když chce klient PSSZ zaplatit pojistné v hotovosti nebo nahlédnout do spisu.

Během loňského roku došlo k digitalizaci údajů o osobách samostatně výdělečně činných, které bylo podmínkou zrušení místní příslušnosti. Klienty pracoviště na Kladenské byly především fyzické osoby (OSVČ), malé organizace, ale současně bylo dostupné pro všechny, kteří potřebovali informaci, radu či pomoc při vyřizování důchodů či dalších záležitostí sociálního pojištění.

Nové kontakty:
ÚP PSSZ č. 79 se sídlem na Praze 9, Sokolovská ulice č. 855/225, Praha 9, 190 00
Budova ČSSZ se nachází naproti východu z metra B stanice Vysočanská.
Tel.: 284 005 201, Fax: 284 005 268
El. podatelna: posta.6a@cssz.cz
Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 14 hod., pátek 8 – 13 hod.
Další informace jsou dostupné na: www.cssz.cz
Číslo účtu pro placení pojistného: 1011-17926061/0710