Rozhovor s Ingrid Kejkrtovou radní Prahy 6

Ve Vaší kompetenci je řízení oblasti kultury. Jak byste charakterizovala kulturní politiku Prahy 6? Máte v kompetenci také grantovou politiku směrem k Evropské unii. Jaká je šance Prahy 6 získat dotaci pro městskou část? Do oblasti kultury spadá i ochrana kulturních památek, kterých v Praze 6 není málo. Jak si poradíte s nimi?

Ve Vaší kompetenci je řízení oblasti kultury. Jak byste charakterizovala kulturní politiku Prahy 6?
Praha 6 je známá řadou významných i méně známých kulturních stánků.V současné době je naší snahou nastavit ze strany městské části co nejvíce rovných podmínek pro všechny. To úzce souvisí s grantovou politikou, která je také v mé kompetenci. Pokusíme se vytvořit princip nediskriminace tak, aby se grantová politika otevřela všem, od amatérských souborů až po ty profesionální. Výběr podporovaných subjektů bude maximálně transparentní a hlavním kritériem veřejné podpory pro nás bude zájem občanů.

Zvláštní pozornost budeme věnovat zájmovým projektům, které zajistí aktivní využití volného času jak dětí a mládeže, tak i dospělých, včetně seniorů.

Máte v kompetenci také grantovou politiku směrem k Evropské unii. Jaká je šance Prahy 6 získat dotaci pro městskou část?
Významné je, že letos poprvé může žádat i Městská část Praha 6. To dosud mohly pouze menší městské části. Pochopitelně se o to pokusíme a vybíráme projekty, které by mohly uspět. Například na obnovu zeleně, sportovních ploch, pokusíme se žádat o grant na revitalizaci sídliště Dědina. Záleží i na kvalitě zpracování, abychom obstáli v konkurenci ostatních projektů.

Do oblasti kultury spadá i ochrana kulturních památek, kterých v Praze 6 není málo. Jak si poradíte s nimi?
Městská část vždy kladla zvýšený důraz na ochranu památkových zón a rezervací. Součástí Programového prohlášení Rady městské části je i výčet památek, na jejichž rekonstrukci se budeme aktivně podílet. Je to například kolonie Baba, pokračování oprav kaplí na poutní cestě z Lorety do Hájku, nebo úprava prostoru Bitvy na Bílé Hoře. Současný stav mohyly i památečního území je nedůstojný. Obecně pak podporujeme návrat prvků drobné architektury do příslušné čtvrti.

Městská část má v plánu vyhlásit udílení motivační ceny za nejlepší rekonstrukci historického objektu, dostavbu či vestavbu v historickém prostředí.