Starší lidé jsou snadná oběť zlodějů

Vedle dětí a žen patří senioři podle policejních statistik k nejohroženějším skupinám obyvatelstva.

Pro svůj věk, se kterým souvisí i zhoršení zraku, sluchu, pohyblivosti, paměti a úbytek fyzických sil, se stávají snadnou kořistí zlodějů a podvodníků. Ti se často prohlašují za obchodní zástupce firem, pojišťoven, příslušníky různých sekt a náboženských skupin, pečovatelky, sociální pracovnice, zaměstnance plynáren apod. a pod záminkou např. vyplacení výhry, pojistného, kontroly plynoměru apod. vnikají do bytu, ze kterého ukradnou v okamžiku nepozornosti majitele peníze i cennosti. Existují i chytráci, kteří se vydávají za rodinné známé či příbuzné sousedů nebo předstírají nehodu či finanční tíseň. Často nechávají jako zástavu bezcené věci v originálních obalech. Z důvěřivého seniora pak vylákají finanční obnos a s penězi zmizí.

Trestné činy by však nemohly být páchány, nebýt důvěřivosti a naivity seniorů. Přitom stačí jen dodržovat pravidla bezpečného chování:

Nepouštějte cizí lidi do bytu. Zaměstnanci firem, sociální pracovníci, pečovatelky musí svou návštěvu předem ohlásit telefonicky či písemně např. vhozením letáku do schránky a musí se prokázat průkazem. Jejich důvěryhodnost si můžete snadno ověřit zkontaktováním příslušné instituce, podniku, jejichž pracovníci vám na požádání sdělí, zda je u nich příslušný člověk skutečně zaměstnán.

Informace od údajných známých si ověřte. Nedávejte jim peníze, nepouštějte je do bytu. Pokud je do bytu vpustíte, nenechávejte je ani chvíli samotné, neprozrazujte uložení peněz v bytě a nerozměňujte bankovky vyšší hodnoty za nižší. Čím lákavější je nabídka, tím je vše podezřelejší. Věnujte pozornost i starším sousedům, kteří mohou být potencionální obětí podvodníků, nikdy se neřiďte vzhledem a oblečením podvodníků, většina vystupuje naprosto věrohodně a jejich chování je slušné.

Důležité je trestné činy i pokusy o ně hlásit policii a co nejblíže popsat osobu pachatele. Můžete tím napomoci včasnému dopadení podvodníka.

Preventivně informační skupina, Policie ČR, OŘ Praha I