Změny v sídlišti nebudou tak velké

Revitalizace sídliště na Dědině nebude tak rozsáhlá, jak plánovala radnice. Z původního projektu, který měl zásadně změnit a vylepšit tvář celého sídliště, se ustoupilo kvůli požadavkům místních občanů. Ti si tak velké změny nepřáli, sdružení nájemníků SON také požadovalo, aby projekt nebyl tak nákladný.

„Nesouhlasili jsme s instalací pítek a altánků. Byla by to jen lákadla pro mládež a bezdomovce, kteří by se u nich scházeli. Navíc, kdo by se o to staral?“ říká za sdružení nájemníků SON Blanka Hrnčířová. „Více laviček pro starší lidi, to ano,“ dodává.

Z původních 92 milionů, které hodlala městská část investovat do sídliště, je nyní v rozpočtu na nový projekt polovina. „V tuto chvíli jej projektant přetváří podle názorů a připomínek občanů a koordinuje jej s podmínkami grantů EU,“ říká radní Jan Záruba, který má záležitost na starosti. „Získáním peněz z Unie by se celý projekt mohl ještě zlevnit.“

Nyní je jisté, že na Dědině dojde k přestavbě chodníků a cest za nové ze zámkové dlažby, přidá se veřejné osvětlení tam, kde je podle současných norem nedostačující, a v omezené míře dojde na obnovu zeleně. „Kácet se budou pouze stromy, které jsou podle posudků ve špatném stavu, a místo nich se vysadí nové,“ říká Záruba. Sdružení nájemníků totiž požadovalo zachování volných travnatých ploch pro děti na hraní na místo keřů a stromků.

Z původního plánu zůstane středové „náměstí“ s vodním prvkem před školou, pouze nebude tak zdobné. Předzahrádky u domů získají díky zelenému živému plotu jednotný vizuální styl. „Nový projekt ještě předložíme občanům a zároveň budeme čekat, zda uspěje v EU,“ říká radní Záruba s tím, že podle názoru odborníků je šance na úspěch poměrně velká.