A jde to!

Nadpis je odpovědí na otázku, zda lze zaměstnat rodiče, kteří se starají o člověka s handicapem nebo malé dítě, ale dokonce i samotné lidi s mentálním postižením.  

Jak toho docílit? „Prvním bodem, které řeší naše sdružení, je najít práci lidem ohroženým nezaměstnaností. Druhým neméně důležitým bodem je spolupracovat se zaměstnavateli.
 
 V současné době je poptávka po kvalitním a hlavně spolehlivém zaměstnanci a my dokazujeme, že takoví jsou lidé, kteří spadají do naší cílové skupiny,“ říká ředitelka občanského sdružení SIMP Libuše Kaprálová.
 
 Toto sdružení, které nedávno přesídlilo na Prahu 6, získalo podporu z Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky i Magistrátu hl. města Prahy, a díky tomu poskytuje celý komplex podpor, které vedou k zaměstnání všech uvedených zájemců o zaměstnání. Ti si zde mohou doplnit vzdělání v kurzech, které zahrnují osvojení si sociálního a pracovního práva, samozřejmostí je výuka práce s PC, ale také informace o Evropském sociálním fondu. Další podpora tkví přímo v pomoci s nalezením vhodného pracovního místa, tak aby zájemci zvládli jak práci tak i péči o rodinu. Při zařazení do programu lze využít i osobního asistenta nebo hlídaní dětí.
 
 Pro lidi s mentálním postižením v občanském sdružení SIMP otevřeli středisko pracovních dovedností. Zde se klienti učí pracovat. Podle svých schopností a pomocí pracovního terapeuta si vybírají pracovní místo v oborech pomocník v kuchyni, pomocník v kanceláři či při úklidových pracích nebo se připravují na práci v chráněné dílně.
 
 Další možností je dohoda přímo se zaměstnavatelem, na základě které se pak klient nejdříve ve středisku naučí konkrétní pracovní úkony a pak teprve přejde k zaměstnavateli. Zaměstnavatel dodrží zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a člověk s handicapem získá práci, kterou zvládne a zároveň mu dává hlubší smysl života.
 
 Podle ředitelky sdružení Libuše Kaprálové je nejtěžší pro lidi, kteří vinou dlouhodobé péče nebo svého postižení nemohou najít práci, překonat první velkou obavu a přijít se zeptat. Pro zaměstnavatele je důležité překonat vžité předsudky a z obavy udělat předost a přijmout evropské standardy. Tímto se začali řídit i takové firmy, které spolupracují se SIMPem jako je Pražská zoologická zahrada, Česká správa letišť, ale i malé organizace, jako je Sdružení obrany spotřebitelů.
 
 SIMP poskytuje poradenství pro obyvatele a zaměstnavatele celého hlavního města Prahy.
 
 Sdružení SIMP sídlí v Břevnově, Šlikova 8, kontakt simp@simp.cz, tel. 233 313 210 nebo 774 238 797.