Chodníkový program zavře části ulic

Městská část rozjíždí akce na chodníkovém programu pro letošní rok. Největší objem prací se letos přesouvá do Střešovic, dokončují se také chodníky na Hanspaulce. Řada ulic se bude postupně částečně uzavírat.

Koncem května byly zahájeny práce na opravě komunikace Cukrovarnická, která bude po etapách částečně uzavírána. V první etapě dojde v úseku V průhledu – Pod vyhlídkou k celkové opravě vozovek a chodníků, na křižovatce s ulicí Pod vyhlídkou bude pro zklidnění dopravy vybudován zpomalovací práh. Opravě komunikace jako vždy předchází rekonstrukce vodovodních a plynovodních řadů a výměna sloupů veřejného osvětlení. Další etapy budou navazovat v závislosti na postupu oprav na inženýrských sítích v obdobném duchu. Vzhledem k velkému rozsahu akce se předpokládá, že stavební práce v Cukrovarnické ulici budou probíhat do až konce roku.
 
 V posledním květnovém týdnu byly zahájeny práce na opravě ucelených úseků komunikací Na Zástřelu a Na Bateriích. Bude zde opravena stávající kamenná dlažba a vytvořena obytná zóna, která nahradí současný nevyhovující dopravní stav.
 
 V červnu začne celková oprava chodníku z kamenné mozaiky v ulici Na rozdílu v úseku Nad Bořislavkou – Za Lány. Současně s tím dojde k opravě povrchu vozovky.
 
 Z dalších akcí budou zahájeny souvislé opravy ucelených úseků chodníků v ulici Buzulucké a Kafkově v Dejvicích.
 
 Z větších staveb jsou na druhé pololetí letošního roku připravovány opravy ulic Brixiho, Voříškovy a Dusíkovy, které budou navazovat na již dokončené ulice v minulých letech. Budou zahájeny po dokončení rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizace v této lokalitě, stejně jako celková oprava ulice U Páté baterie.
 
 Dalšími opravami komunikací pokračuje se také na Hanspaulce. V současné době se dokončují ulice Na Hanspaulce a Na Kuthence, následovat bude dokončení celkové opravy ulici Nad Šárkou, Na Viničních horách, Krocínovské či náměstíčka Na Pernikářce.