Místo jeslí peníze na hlídání dětí

Rodiče, kteří potřebují kvůli pracovním povinnostem přes den hlídání pro děti, nezůstanou bez pomoci. V červenci skončí v Praze 6 provoz jeslí, který dotovala městská část. Radní proto schválili zásady podpory péče pro děti do tří let. Městská část bude peníze vydávat adresně, na konkrétní případy v rodinách z Prahy 6.

„Městská část chce podporovat zejména sociálně slabší rodiny, kde zaměstnaní rodiče musejí zajistit přes den pro své děti hlídání,“ sdělil radní pro sociální problematiku Jan Holický.
 
 Rodina nebo osamělý rodič, který nemůže o své dítě pečovat, může požádat radnici o finanční příspěvek. Ten radnice uhradí příslušnému zařízení, které dítě bude navštěvovat. Mohou to být například jesle v Praze 1 nebo v Praze 7, případně soukromé jesle v Kladenské ulici nebo jakékoliv jiné soukromé či církevní zařízení. O příspěvek smí požádat rodina nebo rodič s trvalým pobytem v Praze 6, kteří pracují v trvalém pracovním poměru nebo jako osoba samostatně výdělečně činná. „Zásady platí od 1. července, větší zájem očekáváme až v září,“ předpokládá radní.
 
 Příspěvek určí příjem rodiny
 
 Maximální výše měsíčního příspěvku pro dítě je závislá na příjmu rodiny. Například v neúplné rodině, jejíž příjem nedosáhne 2,5 násobku životního minima (příklad: matka + dvě děti do 6 let s čistým příjmem do 15 200 Kč), přispěje radnice na pobyt dítěte v zařízení až pěti tisíci korunami. Úplným rodinám, u nichž je příjem pod dvojnásobkem životního minima (rodiče + jedno dítě do 3 let s čistým příjmem do 14 160 Kč) proplatí čtyři tisíce korun na jedno dítě. „Aby nemohlo dojít k eventuálnímu zneužití příspěvku, bude hrazen přímo konkrétnímu zařízení, které dítě navštěvuje,“ vysvětluje Holický. Příspěvek se stanovuje na každé čtvrtletí na základě doloženého příjmu rodičů, kteří si o něj musí požádat na odboru sociálních věcí úřadu.
 
 Adresně zaměřeným příspěvkem chce radnice snížit několikamilionovou ztrátu z provozu jeslí, které fungovaly na Petřinách a letos je využívalo pět dětí z Prahy 6. O zrušení rozhodli v dubnu zastupitelé. Proti rozhodnutí vystoupili komunističtí zastupitelé. Zastupitelé Strany zelených se domnívali, že návrh podpory péče o mladší než tříleté děti měl být připraven před zrušením jeslí.