Opravená ZŠ Dědina má nový vstup i divadelní sál

Generální rekonstrukce základní školy na Dědině je prakticky u konce. Oprava celého komplexu čtyř školních pavilonů trvala téměř rok a stála městskou část rekordních 136 milionů korun.

Dokončenou školu si při květnovém dni otevřených dveří přišli prohlédnout nejen rodiče budoucích prvňáčků, ale také žáci z 2. stupně, kteří školní rok kvůli opravě trávili ve školní budově na Vlastině. Škola během roku dostala nové zateplení a fasádu, kompletně se vyměnila okna, elektroinstalace, vnitřní rozvody. Nově byla vybavena jídelna a zmodernizována kuchyně. Došlo i na některé zásadní proměny. „Tou největší je přestavba předního pavilonu. Namísto původních dvou vchodů má škola jeden centrální, ze kterého se pak žáci vydají buď do modrého pavilonu na první stupeň nebo do zeleného na druhý,“ říká ředitel školy Dědina Mojmír Dunděra. Díky tomu budou mít všichni žáci vlastní šatní skříňky místo hromadných kójí. Dispozičními úpravami vzniklo k původním třem pět dalších oddělených tříd pro waldorfskou školu.

Zvednutím střechy jednoho z pavilónů a propojením dalších škola získala velký divadelní sál. „Je vybaven audio aparaturou, světly, vším, co je potřeba k pořádání tanečních nebo divadelních představení,“ vysvětluje Dunděra, který počítá, že sál využije nejen škola, ale i městská část.

Součástí projektu rekonstrukce bylo nové vybavení učeben fyziky, chemie a počítačové učebny. Nově zde vznikl výtvarný ateliér a keramická dílna. „Máme také opravené obě tělocvičny,“ říká ředitel s tím, že v budoucnu by se měl u školy zrekonstruovat i venkovní sportovní areál.

Škola jako „bunkr“?

Opravená škola zevnitř působí jednoduše, účelně a hlavně nově. Některé děti při dni otevřených dveří dokonce říkaly, že se do budovy těší. Budoucím deváťákům je líto, že si již novou školu dlouho neužijí.

Rozpaky u některých návštěvníků však budil vnější vzhled školy. „Je to takové šedé a smutné, spíš jako nějaká úřední budova,“ řekl jeden z rodičů. Někteří neváhali budovu přirovnat dokonce ke krematoriu nebo k bunkru. „O těchto názorech vím, na druhou stranu stejně početná skupina lidí vidí ve škole čistou architektonickou práci a budovu považuje za elegantní a nadčasovou,“ říká ředitel Dunděra, který se domnívá, že o to více vyniknou dětské práce v interiéru a výzdoba školy.

Starosta Tomáš Chalupa nicméně nařídil vypracování návrhu na obveselení průčelí budovy, aby více připomínala školské zařízení. „Bude se jednat o barevný předsazený prvek na fasádě,“ říká vedoucí technicko–investičního odboru radnice Olga Volková. Jak ovšem podotýká, byla to pouze část lidí, kterým se to nelíbilo. Záměrem architektů bylo použít na školní fasádu neutrální barvu, která zapadá do pestrobarevného sídliště. „Hmota budovy je sama o sobě dominantní,“ domnívá se Volková.

Škola chce být pohromadě

Děti z druhého stupně, které se po dobu rekonstrukce učily v budově na Vlastině, se na Dědinu vrátí v září. Pravděpodobně se k nim přidají i třídy, které se před rekonstrukcí učily ve Vlastině. K administrativnímu sloučení škol došlo před dvěma lety, třídy bývalé školy Vlastina ale zůstávaly v původní budově a o případném spojení do školy na Dědině mělo zastupitelstvo rozhodovat na konci roku.

„Během rekonstrukce došlo k propojení dětí i učitelů, první stupeň využíval již hotové třídy na Dědině. Proto jsem zjišťoval, jak by rodiče, učitelé a děti reagovali na případné sestěhování do jedné budovy již v září,“ uvedl Mojmír Dunděra. Jeho iniciativu rodiče převážně podpořili. „Až na 23 rodičů dětí z 1. stupně Vlastiny nikdo nebyl proti,“ popisuje situaci ze schůzek s rodiči Dunděra. Svoji snahu nyní zaměřil na školskou radu a městskou část. „Požádal jsem zastupitelstvo, zda by přehodnotilo situaci a povolilo sestěhování již v září,“ říká s tím, že podle něj je nereálné držet provoz ve dvou z poloviny naplněných budovách. Jednání o případném sloučení potvrdil i radní pro školství Jan Holický: „Na základě jednání s rodiči jsme zjistili, že původní požadavek rozhodnout o definitivním sestěhování tříd v roce 2008 po sečtení počtu žáků, již netrvá. Školská rada společně se školskou komisí rady doporučila zastupitelstvu, aby k přesunu došlo o rok dříve.“

Po rekonstrukci dědinské školy vzniklo moderní zařízení, které je schopné pojmout všechny třídy z Dědiny, Vlastiny i třídy zaměřené na waldorfskou pedagogiku, téměř pět stovek žáků. Návrhem na změnu zřizovací listiny, která by přesun dětí umožnila, se bude zabývat zastupitelstvo v červnu.