Radnice bude mít méně úředníků

Radnice Prahy 6 sníží počet zaměstnanců o desetinu. Z úřadu během následujících měsíců odejde pětatřicet úředníků. K tomuto kroku přistoupila radnice poté, co si nechala zpracovat personální audit.

„Po auditorovi jsme žádali, aby posoudil činnost úřadu a doporučil nám opatření, která povedou jednak ke snížení nákladů a jednak k tomu, aby úřad lépe fungoval,“ vysvětlil důvody auditu starosta Tomáš Chalupa. Na radnici v současné době pracuje 377 lidí, většinou úředníků.
 
 Agentura BNV consulting, která audit na radnici prováděla od března do května, hledala rezervy v práci úředníků a zkoumala, zda se některé činnosti nedublují. „Doporučili jsme úřadu snížit počet zaměstnanců o třicet pět. Tím dojde k finanční úspoře 14,5 milionů korun ročně. Navrhli jsme i další změny v organizační struktuře radnice,“ uvedla jednatelka společnosti BNV consulting Petra Barešová. Ta zároveň ocenila, že radnice přijala všechna navržená opatření. Podle jejích zkušeností je to ve veřejné správě spíše výjimečné.
 
 Radnice přistupuje k zeštíhlujícím opatřením v době, kdy je finanční situace městské části velmi dobrá. „Myslím si, že to je ten správný čas začít spořit. Nechceme se chovat jako stát, který utratil, co mohl,“ je přesvědčen starosta.
 
 S prvními změnami, které auditoři doporučili, začne radnice již v červnu. Další budou následovat na podzim. Dojde též k přeskupení některých činností a sloučení dvou odborů do jednoho – odboru péče o prostředí a dopravy. Rezervy odhalil audit i v odboru ekonomickém a odboru správy majetku, kde dojde k největším úsporám. Auditoři naopak doporučili přibrat pracovní místo v odboru sociálních věcí, kde došlo k rozšíření agendy.